Jäsky logo

Järvi-Suomen kylät ry

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY

VÄLIRAPORTTI 4/2004

KYLÄTALOUSHANKE

ETELÄ-SAVON ALUEHANKE

Väliraportti ajalta 1.10.-31.12.2004

TOIMINTA

Etelä-Savon aluehankkeen näkyvimmät tapahtumat jakson aikana olivat:

  • Vuoden kylän Heinäveden Varistaipaleen palkitseminen 1.10. sai runsaasti julkisuutta.
  • Kyläpäiväretkelle Pohjanmaalle 16.-17.10. lähti 18 eteläsavolaista.
  • Pertunmaalle perustettiin kyläosuuskunta 23.10. Osuuskuntaan liittyi 50 jäsentä 200 euron osuusmaksulla mutta toiminta ei käynnistynyt kunnan vastustuksen takia.
  • Kyläsuunnitteluseminaari Rantasalmella 13.11. käynnisti kyläsuunnittelun kunnan kylissä, 14 osallistujaa.
  • Kyläyrittäjyysseminaari Heinäveden Valamon luostarissa 27.11. keräsi hyvin osanottajia ja oli erittäin onnistunut, 37 osallistujaa.
  • Kansainvälinen vaihto mm. Etelä-Savossa 29.-30.11. onnistui ja sai julkisuutta.

Vuoden kylän palkitseminen on aina tärkeä tapahtuma ja tänä vuonna saatiin paitsi maakuntaliitto myös kunta näkyvästi mukaan. Varistaipaleen kyläyhdistys järjesti Jäskyn edustajille ja lehdistölle mielenkiintoisen tutustumisretken kylään. Kylästä olikin laajat jutut maakuntalehdissä.

Tutustumisretki Pohjanmaalle oli erittäin innostava ja onnistunut tapahtuma. Etelä-Savosta oli mukana 18 henkeä joka taisi olla suurin ryhmä Pohjanmaan ulkopuolelta. Lapualla ja Kuortanella oli luentoja ja juhlia, lisäksi tutustuimme moneen hankkeeseen kyläretkillä Härmänmaalle, Kauhavalle ja Kuusiokuntiin. Talkootyöllä ja hankkeilla rakennetut mittavat kohteet ja pohjalaisten brassailu tekivät vaikutuksen ujoihin savolaisiin.

Pertunmaan Ruorasmäen kylässä perustettiin kyläosuuskunta hoitamaan kylätalon toimintaa ja tarjoamaan palveluja kylälle ja kuntaan. Laajan valmistelun ja monipuolisen suunnitelman ansiosta osuuskuntaan liittyi heti 50 jäsentä ja kylätalona toimivasta vanhasta koulusta tarjottiin 10 000 euroa. Taloa ei kuitenkaan saatu ostaa ja osuuskunta ei päässyt vauhtiin. Kylätaloon suunniteltu leipuri toimii kuitenkin omissa tiloissaan.

Muutamia hankeideoita ohjattiin ja vietiin eteenpäin, mm. Minna Kähärin palveluhakemistohanke, mutta ne eivät vielä päässeet käynnistymään. Järvi-Suomen kylien kyläverkkohanketta valmisteltiin ja se odottaa päätöstä TE-keskuksessa ja kuntarahoituksen varmistumista.

Kyläsuunnitteluseminaari Rantasalmella oli lähtötilaisuus kunnan kylätoimikuntien kyläsuunnittelulle. Ainakin viisi kylää on mukana suunnitteluhankkeessa. Seminaari järjestettiin yhdessä Rajupusu kansalaisopiston kanssa.

Yrittäminen maaseudulla oli Kylätaloushankkeen syksyn suuren seminaarin nimi. Seminaarissa alustivat Joensuun yliopiston aluekehityksen professori Heikki Eskelinen, Heinävedellä toimivan Johanneskodin toimitusjohtaja ja vuoden hoivayrittäjä Matti Vihma ja Helena Korhonen osuuskunta Rajupusu-osaajista. Osanotto oli hyvä ja keskustelu seminaarissa vilkas ja kannustava.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Itävaltalisten neljän hengen ryhmälle järjestettiin monipuolinen ohjelma Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Etelä-Savon puolella tutustuttiin Mikkelin Otavan osuuskuntaan, monipalvelupisteeseen, lasten iltapäivätoimintaan ja kyläkirkkoon, Lahdelman luomumatkailutilaan sekä Pertunmaan käsityöläisten kauppaan. Otavan kylätoiminta on varsin monipuolista ja työllistää useita ihmisiä. Myös laaja yhteistyö kunnan ja seurakunnan kanssa sai itävaltalaisilta kiitosta. Lahdelman tilalla käytiin pitkiä keskusteluja toimivan maatilan ja matkailutoiminnan yhdistämisen vaikeuksista ja todettiin, että EU-sääntöjä tulkitaan hyvin eri tavalla eri maissa. Pertunmaan käsityöläisten kauppa on toiminut jo 17 vuotta yhdistysmuotoisena, mukana on nyt noin 50 käsityöläistä - ammattilaisten ja harrastajien yhteistyö ei aina ole helppoa mutta se on ainoa mahdollisuus pienessä kunnassa.

Osallistuttiin kansainväliseen workshopiin Kangasalla ja Tampereella 1.-3.12. ja saatiin monipuolinen kuva osuustoimintayrittäjyydestä. Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen pitkäjänteisen neuvontatyön merkitys tuli myös selväksi: tulokset ovat todella rohkaisevia.

KOULUTUS

Kyläsuunnittelukoulutus Rantasalmella mainittiin jo yllä, tilaisuus oli varsin onnistunut. Tilaisuuteen koottiin myös tietopaketti kyläsuunnitteluoppaista.

Osallistuttiin Sytyn toimintaryhmien koulutuspäivään Savonlinnassa 11.11. Mukana oli monta Jäskyn hallituksen jäsentä ja muuta aktiivia.

Kylätaloushankkeen osaajakoulutus oli Helsingissä 15.-16.12. Koulutuksessa vaihdettiin kokemuksia ja näkemyksiä kylätaloushankkeen tuloksista.

YHTEISTYÖ

Vuoden kylän palkitsemistilaisuus järjestettiin yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton ja Heinäveden kunnan kanssa. Tämä oli hyvä käytäntö ja näin jatketaan seuraavinakin vuosina.

Maaseudun sosiaalityön työryhmä kokoontui 5.10. Pertunmaalla ja siinä linjattiin vuoden 2005 alussa järjestettävän maaseudun hyvinvointifoorumin aiheita. Työryhmä on Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen kokoama.

Naapurimaakunnan Päijät-Hämeen kyläohjelman viimeistelyyn liittyvään keskustelutilaisuuteen osallistuttiin 12.10. Päijät-Hämeessä on maakunnan viranomaisia saatu aktiivisemmin mukaan kyläohjelmatyöhön kuin mitä Etelä-Savossa aikoinaan.

Mikkelissä järjestettävään tulevaisuus-seminaariin 27.10. osallistuttiin kahden hengen voimin. Seminaari kokosi maakunnan viranomaisten, järjestöjen ja oppilaitosten edustajia pohtimaan mm. työllisyyspolitiikkaa ja yrittäjyyttä.

Maakunnan kulttuuritoimijoiden Me-henki-seminaariin Valamossa 25.-26.11. osallistuttiin myös kahden hengen voimalla, Ritva Partanen alustajana. Kylätaloushankkeen jälkeen Järvi-Suomen kylien onkin tarkoitus keskittyä enemmän myös kulttuuritoiminnan edistämiseen.

Pohjois-Kymen kasvu toimintaryhmälle järjestettiin käynti Etelä-Savon kyläkohteissa 4.12. Kyläyrittäjyydestä kiinnostuneen ryhmän kanssa käytiin Pertunmaan käsityömyymälässä, ABC-Kuortissa, Koirakiven nuorisoseuran talossa ja Mäntyharjun Halmeniemen aktiivisessa kylässä. Koirakivessä on erittäin aktiivinen kesäteatteritoiminta ja nuorisotoimintaa yms. ympäri vuoden. Halmeniemessä on toteutettu monia hankkeita ja vuosittaisia tilaisuuksia sekä erittäin menestyksellinen maallemuuttohanke joka perustuu enemmän henkilökohtaiseen yhteydenottoon kuin nettimainontaan tms.

Equalin sosiaalisen yrittäjyyden teematyön loppuseminaariin osallistuttiin 17.12.

Suomen kylätoiminta ry:lle koottiin tilastotiedot maakunnan kyläyhdistyksistä, hankkeista ja niissä käytetystä rahasta. Kylätaloushankkeen aikana maakunnassa on rekisteröity 14 uutta kyläyhdistystä, yhteensä maakunnassa on 136 rekisteröimätöntä + 87 rekisteröityä = 223 kyläyhdistystä. Maakunnan kylien kehittämishankkeiden kokonaisbudjetti on noin 1 436 500 euroa vuodessa.

TIEDOTTAMINEN

Vuoden kylän palkitsemisesta tiedotettiin ja siitä kirjoitettiin laajasti maakunnan lehdissä.

Jäskyn entistä puheenjohtajaa Esko Ropposta ehdotettiin vuoden kylähulluksi ja laadittiin kirje hänen aikaansaannoksistaan. Esko valittiinkin valtakunnalliseksi kylähulluksi.

2.11. lähetettiin lehdistötiedote kirkkokortista ja Jäskyn toiminnasta joka poiki muutamia lehtijuttuja.

Kyläkirje lähetettiin 5.11. taas varsin laajasti: 424 kappaletta kyliin ja kuntiin. Lisäksi kyläkirjettä jaettiin tilaisuuksissa jne. Tällainen säännöllinen tiedottaminen (kyläkirje 4 kertaa vuodessa) on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja toivomme, että sitä voidaan jatkaa kylätaloushankkeen jälkeenkin. Postitukseen saatiin taas apua Osuusliike Suur-Savolta.

Internet-sivuja päivitettiin ja myös monet kylät toimittivat uutta materiaalia omille sivuilleen. Kävijämäärä on kasvussa, vuoden alussa se oli noin 200 kuukaudessa, vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana jo noin 400 kävijää kuukaudessa.

Yrittäminen maaseudulla -seminaarista lähetettiin lehdistötiedotteita ja julkaistiin lehti-ilmoituksia.

Kansainvälisestä vaihdosta lähetettiin lehdistötiedotteet ja kahdessa lehdessä vierailusta olikin laajat jutut.

Jäsky kyläasiamies
Henrik Hausen
puh. 0400-992 699
henhaus@gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle