Jäsky logo

Järvi-Suomen kylät ry

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY (JÄSKY) VÄLIRAPORTTI 4/2003

KYLÄTALOUS – yhteisötalouden työmuotojen vahvistaminen

ETELÄ-SAVON ALUEHANKE

Väliraportti ajalta 1.10.-31.12.2003

YLEISTÄ

Hankkeen suurin ponnistus jakson aikana oli kyläpäivän järjestäminen Mikkelissä Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Korkeatasoiset luennoitsijat, hyvä osanotto ja julkisuus nostivat koko kylätoimintaliikkeen arvostusta.

Tiedotuksella saatiin kylätalousasiat tunnetuksi: lehdet kirjoittivat kiitettävästi kyläpäivästä ja kyläasiamiehen haastattelut julkaistiin Nettiradio Mikaelissa ja Itä-Savossa. Jäskyn ja hankkeen kotisivuilla käy yli 400 vierailijaa kuukaudessa.

Kansainvälinen toiminta käynnistyi jakson aikana. Kyläasiamies osallistui paikallistalouden seminaariin Växjön yliopistossa Ruotsissa lokakuussa sekä sosiaalisten yritysten työkokoukseen Abruzzon maakunnassa Italiassa marraskuussa.

TOIMINTA

Kyläpäivään Mikkelissä 11.10. osallistui 190 henkilöä ympäri maakuntaa. Edustettuna oli 18 kuntaa ja 56 kylää sekä mm. Etelä-Savon maakuntaliitto, Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus ja kaksi toimintaryhmää.

Valtiosihteeri Risto Volanen puhui laajasti kylien kehittämisestä ja työllistämisestä. Näyttelijä ja yrittäjä Satu Silvo käsitteli maaseutuyrittäjien palvelualttiutta ja työssä jaksamista, apulaiskaupunginjohtaja Juhani Alanen Mikkelin maaseutualueen kehittämisestä, pääsihteeri Jorma Leppänen vapaa-ajan asukkaiden merkitystä kylien taloudelle ja tutkija Salla Kakriainen nuorten paluumuuttoa maaseudulle. Vilkas yleisökeskustelu käytiin mm. maallemuutosta.

Lisäksi ohjelmassa oli kolme vaihtoehtoista retkeä, kukin 2-3 maaseutukohteeseen:

  • Ollinmäen viinitila: esittely ja maistiaiset
  • Raijan aitta pellavatila: esittely, kahvit, keskustelu
  • Rahulan kyläkoulu: koulun ja liikuntatilojen esittely
  • Erä-ässät metsästysmaja: välipala, Veej’jakaja Pomo+ -toimintaryhmän esittely, keskustelua
  • MTT Karilan tutkimusasema: esitelmä maamme yrttiviljelyn ja tutkimuksen tilasta
  • Otavan koulutila: pihattonavetan ja kasvihuoneiden esittely
  • Otavan kyläosuuskunnan monipalvelukeskus: kahvi, keskustelu osuustoiminnasta.

Päivä sai paljon kiitosta ja mukavasti julkisuutta mm. maakuntalehdissä ja alueradiossa.

Laajakaistaseminaari 29.11. Enonkosken Simanalan kylätalossa veti 22 osallistujaa. Ritva Partanen esitteli Rajupusu-kuntien laajakaistahankkeen, Enonkosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja Helena Haverinen kertoi kunnan kehittämisestä ja Simanalan kyläpäällikkö Jouko Mälkiä kylän hankkeista.

Kunta- ja kylätapaamiset jatkuivat. Rantasalmella järjestettiin tiedotustilaisuus seurakunnan tiloissa 17.10., siihen osallistui 6 henkeä, Kangasniemen kylätoimikuntien hankeiltaan 28.10. 8 henkeä, Luusniemen kylän kehittämiskokoukseen 13.11. 10 henkeä, Pieksänmaan kolmen kunnan kylien kehittämispäivään 15.11 36 henkeä ja Pertunmaan kylien neuvoston kokoukseen 3.12. 11 henkeä. Nämä tilaisuudet järjestettiin yhdessä ko. kunnan maaseutujohtajien tms. kanssa. Pieksänmaan tulevan kunnan kehittämispäivässä valittiin kunnan kylille neuvottelukunta jonka nimeksi tuli Kylälemmari ja eri alojen työryhmiä jatkamaan maaseutuhankkeiden kehittämistä.

Marras-joulukuussa tehtiin summittainen selvitys maakunnan kylien infrastruktuurin kehittämistarpeista Suomen kylätoiminta ry:n hanketta varten.

Kyläasiamies avusti Pertunmaan ja Hartolan 4H-yhdistyksen yhteisen hankkeen laatimisessa, hanke hyväksyttiin Leader-hallituksessa 10.12. ja se työllistää vuosina 2004-2005 yhden henkilön sivutoimisesti.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Aluehankkeen kansainvälinen toiminta käynnistyi aktiivisemmin tämän jakson aikana. Tosin jo kesäkuussa oltiin osallistuttu kansainväliseen seminaariin Rovaniemellä.

Kyläasiamies osallistui Ruotsin kylätoimintaliikkeen ja maaseutututkijoiden järjestämään paikallistalouden seminaariin Växjön yliopistossa 22.-24.10. Laajaan seminaariin osallistui mm. yliopiston yrittäjyysohjelman, Ruotsin kylätoimintaliikkeen, kahden vaihtoehtopankin, läänien maaseutuneuvostojen ja lukuisten hankkeiden edustajia. Ruotsissa on suuri huoli mm. paikallispankkien häviämisestä. Yritysten ja hankkeiden uudet rahoitusmuodot olivatkin seminaarissa esillä monesta näkökulmasta ja vertailu Suomen tilanteeseen hyödytti sekä meitä että ruotsalaisia isäntiä.

Italian Abruzzon maakunnassa toimivan Soturin maa –maaseudun kehittämishankkeen järjestämä sosiaalisen yrittäjyyden työkokous oli vuorossa 5.-9.11. Kokoukseen osallistui myös kylätaloushankkeen itävaltalaiset kumppanit. Alueen arkeologisilla kaivauksilla ja matkailuyrittäjien koulutuksella pyritään lisäämään samalla matkailua ja asukkaiden sitoutumista kotiseutuunsa. Etelä-Savosta kyläasiamies esitteli esimerkkinä Mäntyharjun taidekeskus Salmelaa. Alkuepäilyistä huolimatta taidekeskus on kasvanut yhdeksi maan tärkeimmistä kulttuurimatkailukohteista mm. paikallisen kylätoimikunnan avustuksella.

KOULUTUS

Henrik Hausen ja Matti Falck osallistuivat kansalliseen osaajakoulutukseen Lieksassa 10.-12.11. Koulutuksessa tutustuttiin paikallisiin menestyviin kylähankkeisiin sekä käsiteltiin tarkemmin mm. sosiaalisia yrityksiä ja kansanliikkeiden kehityspiirteitä.

Aluehanke järjesti kyläpäivän koulutusluentojen lisäksi laajakaistaseminaarin vuosikokouksen yhteydessä. Maaseudun laajakaista-asia onkin edennyt ripeästi maakunnassa mm. kylien ja Jäskyn painostuksen ansiosta. Laajakaista nähdään tärkeänä edellytyksenä yritystoiminnalle ja etätyölle maaseutukylissä.

YHTEISTYÖ

Pieksänmaan uuden kunnan kylien neuvottelukunnan perustamista ollaan aktiivisesti tuettu osallistumalla mm. neuvottelukunnan yrittäjyystyöryhmän työhön ja perustamisseminaariin 15.11.

Maaseudun hyvinvointifoorumiin osallistuttiin taas tänä vuonna 4 hengen voimin 19.11. Pieksämäellä.

Maallemuuton infopalvelua edistettiin edelleen yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa ja käytiin Elma-messuilla jossa maanlaajuinen www.maallemuutto.info palvelu avattiin 21.11.

TIEDOTTAMINEN

Kyläkirje lähti 220 kyläyhdistykselle ja noin 100 muuhun osoitteeseen 4.11. Postitus saatiin taas lahjoituksena Osuuskauppa Suur-Savolta.

Jäskyn ja hankkeen kotisivuja päivitettiin, tietosisältöä lisättiin ja sivut siirrettiin omaan osoitteeseen www.jasky.net . Marraskuun lopussa sivuille lisättiin laskuri joka on rekisteröinyt noin 1 300 kävijää kolmessa kuukaudessa.

Kyläpäivä sai runsaasti julkisuutta ja kylätalous tuli esille erittäin arvovaltaisessa yhteydessä.

Maaseudun laajakaista-asioista on tiedotettu laajasti ja ainakin osittain tämän tiedotuksen ansiosta Juvan seudun laajakaistahankkeen jälkeen vastaavat hankkeet ovat käynnistymässä Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seuduilla.

Kyläasiamiehen haastattelut julkaistiin nettiradio Mikaelissa ja maakuntalehti Itä-Savossa.

Pertunmaalla 22.2.2004

Henrik Hausen, kyläasiamies

Jäsky kyläasiamies
Henrik Hausen
puh. 0400-992 699
henhaus@gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle