Jäsky logo

Järvi-Suomen kylät ry

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY (JÄSKY)

KYLÄTALOUS - YHTEISÖTALOUDEN TYÖMUOTOJEN VAHVISTAMINEN

ETELÄ-SAVON ALUEHANKE

VÄLIRAPORTTI 3/2003, 1.7.-30.9.2003

YLEISTÄ

Hanketoiminta kesän toisen jakson aikana keskittyi muutamaan tapahtumaan ja tiedottamiseen: yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa järjestettiin Maaseutupäivä 5-tien varrella Kuortin liikenneasemalla, Sadonkorjuumarkkinat Mikkelin torilla ja Kylien monet roolit -seminaari Kangasniemellä. Lisäksi valmisteltiin lokakuussa järjestettävää kyläpäivää.

Yhteistyö eri tahojen kanssa jatkui, osallistuttiin mm. Maakuntaliiton ja Helsingin yliopiston Mikkelin keskuksen seminaareihin ja tehtiin esitys maallemuuttopalvelujen järjestämisestä Etelä-Savossa. Maallemuuttopalvelujen toteuttamiseksi solmittiin yhteistyösuhteet maakunnan neljään seutukuntaan.

Tiedotus kylätalouden teemoista jatkui kiertokirjeellä: alueen kyliin, kuntiin ja muille yhteistyötahoille lähti yhteensä 350 infokirjettä. Internet-kotisivut valmistuivat 25.9. ja saivat runsaasti kiitosta. Lehdissä Jäsky ja hanke olivat esillä lähinnä tapahtumien yhteydessä.

Yhdistelmätuella palkattiin yhteensä neljä kyläavustajaa Joroisten Kolman ja Punkaharjun Hiukkajoen kyliin.

TOIMINTA

Kuortti sijaitsee 5-tien varrella siinä missä tie tulee Etelä-Savoon. Kylän ABC-liikenneasema on 5-tien tärkeimpiä levähdyspaikkoja. Ikään kuin kokeiluna järjestettiin lauantaina 9.8. klo 9-14 liikenneaseman rekkojen paikoitusalueella maaseutupäivä, jolla yritettiin pysäyttää ohikulkijoita, mökkiläisiä ja kuntalaisia huomaamaan maaseudun monipuolinen palvelujen tarjonta. Tanssiesityksiä ja muuta ohjelmaa, vanhoja maatalouskoneita ja nuorisojärjestöjen ohjelmaa saatiin päivään hyvin, mutta yrittäjiä vielä liian vähän. Päivän pääjärjestelijöitä olivat Maaseutukeskuksen valtuuston ja Pertunmaan maataloustuottajien puheenjohtaja Risto Salminen, Kuortin kylätoimikunnan puheenjohtaja, yrittäjä Jussi Myllylä ja kyläasiamies Henrik Hausen. Päivä päätettiin järjestää myös ensi vuonna, mahdollisesti usean kunnan kyläyhdistysten ja yrittäjien yhteistyönä.

Jäskyn hallituksen toiminta sai uutta pontta Puulaveden risteilyllä 15.8. Paikallisella meripelastusaluksella tehdyllä risteilyllä ehdittiin keskustella ja seurustella rauhallisemmin kuin tavallisen kokouksen puitteissa. Upea ympäristö ja vierailu Otto Mannisen ja Anni Swanin aikoinaan rakennuttamaan kesäkotiin saivat mielet melkeinpä hartaiksi. Mukana risteilyllä oli myös Kangasniemen kunnan edustajat ja keskusteltiin kylätoiminnan tilanteesta. Kangasniemellä useassa kylässä on jo pitkään palkattu kyläavustajia ja muita työntekijöitä työllisyysvaroin, mm. yhdistelmätuella. Jäskyn hallituksen jäsenet ovat hyvin sitoutuneita hallitustyöhön, kokouksiin osallistuvat kaikki jäsenet, korkeintaan 1-2 /kokous puuttuu esteiden takia.

Etelä-Savon vuoden kylä valittiin Jäskyn hallituksen kokouksessa 9.9. kyläasiamiehen laatiman yhteenvedon pohjalta. Hakijoita oli 8 kpl ja kaikki erittäin aktiivisia kyliä.

Jäsky osallistui ensimmäistä kertaa aktiivisesti Mikkelin torin sadonkorjuumarkkinoiden järjestämiseen 13.9. Markkinoiden avauspuheen piti Jäskyn puheenjohtaja Ritva Partanen. Markkinoilla oli omat esittelyteltat Jäskyllä, kyläyhdistyksillä ja yrittäjillä. Muita järjestäjiä olivat Mikkelin kaupunki ja Maaseutukeskus.

Kylien monet roolit -seminaari Kangasniemellä 27.9. keräsi 32 osanottajaa. Alustajia oli sekä Järvi-Suomen kylistä että Suomen kylätoiminnasta. Kylätalous oli seminaarissa vahvasti esillä ja herätti mielenkiintoa myös työryhmäkeskusteluissa.

Syksyn kyläpäivän valmistelut jatkuivat jakson aikana mm. tiedotuksella ja ohjelman täsmentämisellä. Päivään saatiin alustajiksi mm. valtiosihteeri Risto Volanen ja näyttelijä Satu Silvo.

YHTEISTYÖ

15.8. hyväksyttiin kyläasiamiehen laatima kannanotto Sytyn valtakunnalliseen kyläohjelmaan vilkkaan keskustelun ja erinäisten muutosten jälkeen.

Myös valtakunnallista maaseudun kokonaisohjelmaa oltiin mukana laatimassa. Etelä-Savon maakuntaliiton järjestämään alueneuvotteluun 22.8. osallistui kyläasiamies ja Jäskyn puheenjohtaja. Neuvottelun aikana käytiin mielenkiintoisia keskusteluja ja Jäskyn puheenjohtajan Ritva Partasen alustuksessaan esille nostama laajakaistaverkon laajentaminen kyliin sai kannatusta. Partanen osallistuu myös maakuntaliiton Vapaa-ajan asumisen strategian työryhmään ja eSavo 2010 - laatimiseen.

Kyläasiamies osallistui 3.9. Helsingin yliopiston Mikkelin keskuksen järjestämään Rural Studies maisterinkoulutusohjelman seminaariin Mäntyharjussa. Päivän aikana käytiin myös pitkät ja mielenkiintoiset keskustelut skotlantilaisen maaseutututkijan Vanessa Halheadin kanssa.

6.9. kyläasiamies osallistui Helsingin yliopiston osuustoimintaväen järjestämään kansainväliseen seminaariin Mikkelissä. Seminaarissa luennoi osuustoiminnan opetuksesta ja neuvonnasta mm. kanadalainen professori Ian MacPherson, University of Victoria.

Maakuntaliiton kanssa valmisteltiin maallemuuton tulomuuttopalveluhanketta. Hankkeesta järjestettiin palaveri 26.9. Mikkelissä. Mukaan värvättiin myös Etelä-Savon neljän seutukunnan edustajia. Seutukuntayhteistyö olikin uusi päänavaus Jäskylle.

Pieksämäen maalaiskunnan, Virtasalmen ja Jäppilän ensi vuoden alussa muodostamaan Pieksänmaan kuntaan ollaan perustamassa kyläasiain neuvottelukunta. Jäsky on tiiviisti osallistunut neuvottelukunnan muodostamiseen sekä kylätalous- ja kyläsuunnitteluteemojen esille nostamiseen alueella.

Eri tapahtumien järjestelyjen yhteydessä oltiin yhteistyössä erityisesti Mikkelin kaupungin sekä Pertunmaan ja Kangasniemen kuntien kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Yllä mainituista tapahtumista tiedotettiin lehtiin ja paikallisradiolle ja niistä olikin kiitettävästi juttuja.

Kyläkirje lähti 12.9. noin 350 kpl alueen kyliin, kuntiin ja eri yhteistyötahoille.

Internet-kotisivut valmistuivat 25.9. ja saivat paljon kiitosta. Sivuilla on laajasti esillä mm. kylätaloushankkeen kylille ja kunnille tarjoamat palvelut. Sivut on rakennettu mahdollisimman selkeiksi ja kevyiksi. Näin niitä on hyvä selailla myös modeemiyhteyksillä. Sivujen osoite on 29.10. alkaen www.jasky.net .

TULOKSISTA

Vaikka jakso osuukin kesäkauteen, niin kylätalousasiat ovat olleet esillä aika monessa tilaisuudessa, lehdissä, kyläkirjeessä ja internet-sivuilla. Näin ollen tieto on varmasti levinnyt.

Jäskyn hallituksen, kylien ja kuntien sitoutuminen kylien kehittämiseen onkin mielestäni kohentunut huomattavasti ja myös maakuntaliitto, seutukunnat ja muut yhteistyötahot suhtautuvat Jäskyyn ja kyliin vakavasti.

Kolman kyläyhdistys ry ja Hiukkajoen kylät ry ovat palkanneet yhteensä neljä kyläavustajaa yhdistelmätuella. Kyläasiamies on ollut molempiin kyliin yhteydessä näistä asioista keväällä ja alkukesästä.

Pertunmaalla 29.9.2003

  • Henrik Hausen, kyläasiamies
  • Os. Uusimäentie 157, 19460 Ruorasmäki
  • Puh. 0400-992 699, 0400-992 699
  • Sähköposti: henhaus@gmail.com

Jäskyn kotisivu on siirretty osoitteeseen: www.jasky.net

Jäsky kyläasiamies
Henrik Hausen
puh. 0400-992 699
henhaus@gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle