Jäsky logo

Järvi-Suomen kylät ry

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY (JÄSKY)

KYLÄTALOUS - YHTEISÖTALOUDEN TYÖMUOTOJEN VAHVISTAMINEN MAASEUDULLA

ETELÄ-SAVON ALUEHANKE

Väliraportti 2/2004 ajalta 1.4.-30.6.2004

TOIMINTA

Farmari-maatalousnäyttelyn (29.7.-1.8.2004) kyläosastoa valmisteltiin jakson aikana. Osasto valmisteltiin yhdessä kylien ja toimintaryhmien kanssa mm. neljässä palaverissa: 22.4., 1.6., 3.6. ja 14.6. Mukana on kuusi kylää eri puolilta maakuntaa, kyläsuunnittelua edistävä Aktiiviset kylät -hanke sekä alueen kaikki kolme toimintaryhmää (Veej'jakaja Pomo+, Rajupusu Leader+ ja Piällysmies).Osastolla esitellään useita kylätoiminnan ajankohtaisia teemoja kuten kylätaloutta, kyläsuunnittelua ja hankkeiden rahoitusta. Paitsi Farmarissa kyläosasto on esillä Luston metsäpäivillä 2.-4.7. ja Mikkelin sadonkorjuumarkkinoilla 18.9.

Tuukkalan kyläsuunnitelmaa valmisteltiin yhdessä kyläläisten kanssa. Suunniteltiin kyselylomakkeet, suunnitelman sisältö jne. koko jakson aikana ja kokoonnuttiin kyläkokoukseen 3.5. ja suunnitteluryhmän kanssa 24.5. Suunnitelma valmistui Farmari-maatalousnäyttelyyn heinäkuussa.

Joutsjärvi-Ruorasmäen kyläyhdistyksen ja kylän kotileipurin kanssa valmisteltiin esitys kuntaan kylätalon kehittämisestä. Yrittäjän kanssa neuvoteltiin kylän, yrittäjien ja yhdistysten mahdollisuuksista vastata kylätalon ylläpidosta puhelimitse ja paikan päällä 31.5. Tilat tarkasteltiin yhdessä yrittäjän ja kunnan terveystarkastajan kanssa 17.6. Esitys kunnalle kylätaloon tulevasta yritystoiminnasta tehtiin heti tämän jälkeen.

Pertunmaan käsityöläiset ry palkkaa toisen myyjän yhdistelmätuella. N. 50 käsityöläisen muodostama yhdistys ylläpitää käsityöliikettä Pertunmaan kirkonkylällä ja sillä on nyt kaksi myyjää palkattuna yhdistelmätuella ja kunnan tuella, toinen vain kesäisin ja joulukuussa.

Kyläasiamies pyydettiin mukaan maaseudun sosiaalityön työryhmään. Työryhmä on Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) ja sen maaseudun sosiaalityön hankkeen (SOMA) koolle kutsuma. Työryhmä kokoontui koko päivän neuvottelupäivään 27.5. Sulkavalla ja päätti mm. koota artikkelikokoelma maaseudun sosiaalityöstä.

Kylä- ja kuntakierros jatkui viidellä infotilaisuudella: Ristiinan Majaveden kyläkokouksessa 6.4. käsiteltiin mm. kyläsuunnittelua ja uusia vesiensuojelumääräyksiä, Pertunmaan Joutsjärvi-Ruorasmäen kyläkokouksessa 13.4. ja kylätoimikunnan kokouksessa 18.5. puhutti kylätalon tulevaisuus ja sen pyörittäminen yhdessä kylän yrittäjien kanssa, Hirvensalmen Tuukkalan kyläkokouksessa 3.5. käsiteltiin kyläsuunnitelmaa ja Pertunmaan kylien kehittämisseminaarissa 8.6. käsiteltiin mm. kylien ja kunnan yhteistyötä.

Jäskyn hallitus kokoontui 4.5. Mäntyharjun Miekankoskella. Paikalla oli 8 hallituksen jäsentä sekä Miekankosken matkailuyrittäjät ja Mäntyharjun kunnanjohtaja perheineen. Kunnanjohtaja korosti, että kylien ja kunnan yhteistyöaloja on yhä enemmän ja kiitti kyliä ja kylätoimijoita näiden tekemistä tärkeistä aloitteista.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kyläasiamies osallistui Ruotsin Landsbygdsriksdag maaseutukäräjiin Ystadissa 21.-23.5. Seminaareihin organisoituneessa isossa tapaamisessa sai hyvän kuvan maaseudun kehittämistoiminnasta Ruotsissa sekä kansainvälisellä tasolla. Kylätalousteemat nousivat esille seminaarien yhteenvetotilaisuudessa, poliitikkopaneelissa sekä kylien ja hankkeiden esittelytorilla. Kuvia tilaisuudesta www.jasky.net/landsb.html , juttuja kyläkirjeessä ja tulossa Maaseutu-Plus-lehteen.

KOULUTUS

Henrik Hausen ja Matti Falck osallistuivat kylätaloushankkeen kansalliseen koulutukseen Vehmaalla 14.-16.4. Koulutuksessa oli esillä erityisesti sosiaalinen kirjanpito sekä ajankohtaiset maaseutupoliittiset katsaukset.

Henrik Hausen osallistui kyläyrittäjyyden hankeretkeen Sepra-alueelle Kaakkois-Suomessa 3.4. Retken järjesti Päijänne-Leader -toimintaryhmä. Retkellä tutustuttiin mm. useaan maaseutumatkailuyritykseen, käsityöyrittäjiin sekä käsityöpuoti Peukaloiseen Anjalankoskella. HH:n laatima kuvaraportti: http://www.paijanne-leader.net/yllapito/sepra.html

Henrik Hausen osallistui Uusi sopimuksellisuus maiseman ja maaseudun mahdollisuutena -seminaariin Joensuussa 9.-10.6. ja laati seminaarista jutun Maaseutu-Plus -lehteen.

Etelä-Savossa ohjattiin kyläsuunnitelmia, kyläkierroksen 5 kokouksessa tuotiin esille kylätalousasiaa sekä ohjattiin Joutsjärvi-Ruorasmäen yrittäjiä ja Pertunmaan käsityöläisiä yhteisöllisen talouden kehittämisessä.

YHTEISTYÖ

Yhteistyötä rakennettiin eri suuntiin aktiivisesti. Moneen kylään, kuntaan ja maakuntaliittoon oltiin yhteydessä jakson aikana. Jäskyn toiminta ja tiedotus on saanut hyvän vastaanoton ja mm. jäsenmaksuja on kerääntynyt viime vuosia enemmän, noin 80 kpl. Alla muutama yhteistyötilaisuus johon kyläasiamies osallistui, aikajärjestyksessä:

Päijänne-Leaderin tutustumisretki Sepra-Leader-alueelle, neuvottelut molempien Leader-ryhmien edustajien kanssa.

Equal sosiaalisen yrittäjyyden teematyön seminaari 5.4. Stakesin tiloissa Helsingissä.

Etelä-Savon liikunnan ja Pieksämäen seudun liikunnan kanssa suunniteltiin yhteistä Kyläsportti-hanketta ja käytiin esittelemässä hanketta Etelä-Savon TE-keskuksessa 17.5.

Suomen kylätoiminta ry (SYTY) kevätkokoukseen Helsingissä 23.4. osallistui Jäskyn puheenjohtaja Ritva Partanen ja kyläasiamies Henrik Hausen.

Kuortin ABC-asemalla järjestettiin palaveri Maaseutupäivän järjestämisestä eri pertunmaalaisten ja mäntyharjulaisten järjestöjen sekä ProAgria maaseutukeskuksen yhteistyönä. Päivä peruuntui valitettavasti.

Osallistuttiin Hoiva-kantri -hankkeen koulutustilaisuuteen 7.5. ja tiedotettiin hankkeesta Jäskyn kyläkirjeessä. Hanke etsii ja kouluttaa hoivayrittäjiä Mikkelin seudun kunnista ja erityisesti maaseutualueelta.

Osallistuttiin Maa- ja metsätalousministeriön ja Etelä-Savon maakuntaliiton järjestämään uuden maaseudun kokonaisohjelman aluetilaisuuteen Pieksänmaan Kanttila-salissa 13.5.

Järjestettiin epävirallinen palaveri Etelä- ja Pohjois-Savon alueellisten yhteenliittymille ja toimintaryhmien aktiiveille Pieksänmaalla ennen aluetilaisuuden alkua 13.5. Paikalla oli kolmen toimintaryhmän, kahden yhteenliittymän sekä Pieksänmaan Kylälemmarin aktiiveja.

Osallistuttiin Alma-alueeen kylien Infra- ja Hoiva-hankkeiden seminaariin Helsingissä 25.5.

Osallistuttiin Maaseudun sosiaalityön työryhmän seminaaripäivään Sulkavalla 27.5.

Henrik Hausen piti alustuksen kansainvälisessä pohjoismaalais-skottilaisessa maaseutututkijoiden seminaarissa Juvalla 18.6. Seminaari järjestettiin Ristiinassa 17.-19.6., järjestäjinä Helsingin yliopiston Mikkelin keskus ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.

Mikkelin ammattiopiston Otavan koulutilalla pidettiin yhteistyöpalaveri 30.6. Palvelukeskus Palko -hankkeen vetäjä Katja Multanen ja Henrik Hausen suunnittelivat yhteistyötä.

TIEDOTTAMINEN

Kyläasiamies laati artikkelin mökkiläisten ja vakioasukkaiden yhteistyöstä joka julkaistiin otsikolla "Pienikin maalaiskylä voi tarjota paljon palveluja" Puruvesi-lehdessä 1.4. Raportteja tapahtumista ja koulutuksista julkaistiin kyläkirjeessä, webbisivuilla ja kaksi juttua on tulossa Maaseutu-Plussaan.

Kyläkirje valmistui postitettavaksi 1.7. Postitus on entistä laajempi, kirje menee nyt kylien (227), Jäskyn henkilöosoitteiden (n. 50), yhteistyötahojen (n. 50) ja kuntien kyläyhteyshenkilöiden (20) lisäksi kuntien johtaville virka- ja luottamusmiehille (60), yhteensä yli 400 osoitteeseen. Osoitteiston ylläpito on työllistävä mutta tarpeellinen tehtävä. Kirjekuorista ja postimaksusta huolehtii Osuuskauppa Suur-Savo.

Webbisivut www.jasky.net laajennettiin edelleen ja myös kyliä avustettiin kotisivujensa päivittämisessä.

Pertunmaalla 16.8.2004

Henrik Hausen, kyläasiamies

Jäsky kyläasiamies
Henrik Hausen
puh. 015-689 676
henhaus@mbnet.fi

Jäsky puheenjohtaja
Ritva Partanen
0500-653 990
ritva.partanen@rajupusu.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: henhaus@mbnet.fi

Pääsivulle