Jäsky logo

Järvi-Suomen kylät ry

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY (JÄSKY) VÄLIRAPORTTI 1/2004

KYLÄTALOUS – yhteisötalouden työmuotojen vahvistaminen maaseudulla

ETELÄ-SAVON ALUEHANKE

Väliraportti ajalta 1.1.-31.3.2004

TOIMINTA

Kylät ja yrittäjyys -seminaari järjestettiin Pieksänmaan Kanttila-salissa 20.3.2004. Seminaarissa Mervi Naakka Mikkelin ammattikorkeakoulusta kertoi Hoivakantri-hankkeesta ja kylien mahdollisuuksista työllistää hoivatyön tekijöitä. Mm. siivous- ja asiointiavulle olisi kysyntää ja asiakkaat olisivat valmiita maksamaan siitä. Hoivakantrissa etsitään uusia sivutoimisia yrittäjiä esimerkiksi maatilojen emännistä tarjoamaan tällaisia palveluja. Yrittäjiä ei vielä ole tavoitettu kovin monta ja yhteistyötä kylätaloushankkeen ja kyläyhdistysten kanssa jatketaan.

Pieksämäen seudun liikunnan työsuunnittelija Risto Tarkiainen kertoi työttömien työllistämisestä liikuntapaikkojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Yhdessä Jäskyn ja Etelä-Savon liikunnan kanssa on suunnitteilla maakunnanlaajuinen Kyläsportti-hanke jolla koulutettaisiin vertaisohjaajia ja hankittaisiin apua maaseutukylien liikuntapaikkojen kohentamiseen. Lisäksi seminaarissa kerrottiin ProAgria maaseutukeskuksen hallinnoimasta Alihankinta-hankkeesta ja Pieksänmaan kylien yhteistyöjärjestö Kylälemmarista.

Seminaarissa oli läsnä 23 henkilöä ja se sai mukavasti julkisuutta maakunta- ja paikallislehdissä.

Kunta- kyläkierros jatkui kuudella infotilaisuudella: Puumalan Hurissalon kyläkokouksessa 29.1. käsiteltiin kylän kyläsuunnitteluhanketta 15 hengen voimin, Pertunmaan kylien neuvostossa 11.2. oli esillä mm. maallemuuttopalvelut, paikalla 13 h., Pieksänmaan ystävänpäivätapahtumassa 15.2. oli mukana edustajia myös Mikkelin kylien neuvottelukunnasta, Halmeniemen kyläseminaarissa oli 29 osallistujaa Mäntyharjusta, Ristiinasta, Hirvensalmelta ja Pertunmaalta. Kuortin kyläkokouksessa 4.3. oli esillä kylän kehittäminen ja kaavoitus, Pertunmaan kylien neuvostossa laajakaistaillassa 25.3. oli läsnä 16 henkeä. Kaikissa tilaisuuksissa oli esillä mm. kylätalouden askeleet palveluhakemistosta kyläosuuskuntaan sekä kyläsuunnittelu.

Kyläsuunnittelua ohjattiin kahdessa kylässä, mm. avustettiin kyläkyselyjen laatimisessa.

Jäskyn hallitus kokoontui kaksi kertaa, paikalla oli 8 ja 9 henkeä. Suunniteltiin kylätaloushankkeen talousarviota ja sisältöä

Kyläohjelman suunnittelua aloitettiin laatimalla kylien tueksi kylätalouden askeleita. Idea on vielä ollut esillä vain infotilaisuuksissa: kylille tarjotaan pieniä askelia joilla edetä kohti laajempaa kylätalouden toimintaa. Ensin kylälle laaditaan tuote- ja palveluhakemisto, sitten lisätään yrittäjien välistä yhteistyötä ja kylämarkkinointia. Myöhemmin edistetään yrittäjyyttä kyläosuuskunnalla ja ruvetaan tuottamaan palveluja kyläosuuskunnan tai -yhdistyksen puitteissa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kyläasiamies osallistui kylätaloushankkeen kansainväliseen workshopiin Pohjois-Karjalassa ja laati sieltä kuvaraportin. Workshop oli erittäin onnistunut.

KOULUTUS

Henrik Hausen ja Jouko Mälkiä osallistuivat Suomen kylätoiminta ry:n koulutuspäiviin 17.-18.2. ja Henrik Hausen kylätaloushankkeen infotilaisuuteen Helsingin Annantalossa 15.1.

Aluehanke järjesti kylätalousseminaarin ja kyläkierroksen tilaisuuksia sekä tiedotti muista hankkeista ja tilaisuuksista kyläkirjeessä, nettisivuilla ja sähköpostitse. Esillä oli mm. kylätalouden askeleet palveluhakemistosta ja yrittäjien yhteistyöstä kyläosuuskuntaan ja kyläyhdistyksen mahdollisuuksiin tuottaa palveluja. Tilaisuuksissa ja muussa tiedotuksessa tuotiin esille kylätalouden uudet mahdollisuudet: yhdistelmätuki, kotitaloustyön vähennys, palvelusetelijärjestelmä, iltapäivähoidon tuki sekä laki sosiaalisista yrityksistä.

YHTEISTYÖ

Kyläsportti-hanketta valmistellaan yhdessä Pieksämäen seudun liikunnan ja Etelä-Savon liikunnan kanssa. Hankkeesta järjestettiin kaksi neuvottelutilaisuutta Pieksänmaalla ja Mikkelissä.

Toimintaryhmien kanssa suunniteltiin kesätapahtumia ja toimintaryhmät käyttivät Jäskyn kyläosoitteistoa tiedotuksessaan. Maa- ja kotitalousnaisten Toimivat kylät -hankkeen kanssa suunniteltiin tilaisuuksia ja kesätapahtumia.

Osallistuttiin Päijänne-Leaderin pienyrittäjäseminaariin 13.2. Alustamassa oli mm. Rajupusu-Leaderin toiminnanjohtaja Sirkku Laurila.

Henrik Hausen ja Jouko Mälkiä osallistuivat Pohjois-Karjalan kylien kyläsuunnitteluseminaariin 20.2. Kiteellä. Kyläasiamies osallistui Päijät-Hämeen kylien kyläpalveluseminaariin 26.3. ja Pirkan kylien kyläkouluseminaariin 27.3.

Osallistuttiin maaseutututkijoiden Maaseudun Uusi Aika -yhdistyksen Maan sydämeltä seminaariin 31.3.

Laajakaista-illassa 25.3. oli alustamassa Etelä-Savon maakuntaliiton Jarmo Pietikäinen ja yrittäjyysseminaarissa mm. Hoivakantrihankkeen vetäjä Mervi Naakka.

TIEDOTTAMINEN

Kyläkirje postitettiin 27.2.2004 kylille, kuntiin jne., kaikkiaan 358 osoitteeseen ja jaettiin lisäksi eri tilaisuuksissa. Kirjeessä oli laajasti esillä Jäskyn ja kylätaloushankkeen teemat. Webbisivut päivitettiin ja laajennettiin toimivaksi infopaketiksi. Lisäksi sivujen yhteydessä on kylien omia sivuja joita kiitettävästi päivitettiin.

Lehtijuttuja oli yrittäjyysseminaarista mm. Länsi-Savossa, Pieksämäen lehdessä, Joroisten lehdessä ja Sopu-Savossa. Haastatteluja julkaistiin Etelä-Savon radiossa (19.2.) ja Puruvesilehdessä kyläpalveluista ja vapaa-ajan asukkaiden merkityksestä kylien kehittämiselle.

Pertunmaalla 3.5.2004

Henrik Hausen, kyläasiamies

Jäsky kyläasiamies
Henrik Hausen
puh. 0400-992 699
henhaus@gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle