kylä

Järvi-Suomen kylät ry – Etelä-Savo

Mikä?

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi!

Arjen turvaa ja hyvintointia kylälle naapuriavulla

Kyläturvallisuudesta keskusteltiin Virtasalmella

Pieksämäen kylät ry järjesti yhteistyössä pelastuslaitoksen ja Jäskyn kanssa turvallisuusillan Virtasalmen kirjastossa 5.3. Vt. palomestari Ville Kemppainen Etelä-Savon pelastuslaitoksesta otti esimerkkinä tulipalon. Jo viidessä minuutissa asuinhuoneen syttymisestä asunto voi olla täynnä savua ja lämpötila 800 astetta. Ripeä alkusammutus voi pelastaa paljon ja maaseudun välimatkojen takia alkusammutus on paikallisissa käsissä.

Naapuriapu on Kemppaisen mukaan erittäin tärkeää, jo asukkaiden rauhoittaminen ja liikenteen ohjaaminen voi olla suureksi avuksi kriiseissä. Jäskyn Henrik Hausen puhui perheiden kohtaamien erityistilanteisiin tarjottavasta naapuriavusta ja Naapuriapuringeistä. Viisi pieksämäkeläistä kylää ilmoittikin Naapuriapurinkinsä yhteyshenkilöt illassa. Terho Häkkinen kertoi hälytysrinkeistä joita niitäkin toimii jo kolmessa kylässä. Savonlinnan kylät ry:stä ja Jäskystä on saatavilla yksinkertainen taulukkopohja ja ohje hälytysrinkin perustamiseen.
Muistio ja alustusten kalvot >>>
Hälytysringin pohja ja ohje >>>
Kuvia tilaisuudesta >>>
Juttu Sinun Savo -lehdessä 27.3.2013 >>>
6.3.2013, päivitetty 4.4.

Mikä on naapuriapurinki?

Kyläkulttuuriin kuuluu, että toista kyläläistä autetaan silloin tällöin pyyteettömästi naapuriavulla. Naapuriapurinki on maallikkoapua, apua lähimmäiseltä toiselle. Se on vertaistukea. Se on myös yhteisten intressien tunnistamista arjen turvallisuuden maksimoimiseksi. Kun perustetaan oman kylän naapuriapurinki ja nimetään sille yhteyshenkilö, kaikki tietävät, keiden puoleen naapuriapuun ja kylän turvallisuuteen liittyvissä asioissa voi kääntyä.

Kuka kelpaa auttajaksi rinkiin?

Jäseneksi kelpaa tavallinen, myötäelävä kyläläinen, joka haluaa auttaa omasta vapaasta tahdostaan lähimmäistään. Naapuriapurinki ei korvaa ammattityötä, vaan sen jäsenet ovat mukana maallikon roolissa ja toimivat omana itsenään, omin tiedoin ja taidoin.

Mitä naapuriapurinki tekee?

Naapuriapuringin toiminta kytketään muuhun kylätoimintaan. Rinki nimeää yhteyshenkilön, jolloin kaikki tietävät, keneen naapuriapua koskevissa asioissa voi olla yhteydessä. Yhteyshenkilö toimii tiedon välittäjänä, "solmuna" naapuriapuun ja kylän turvallisuuteen liittyvissä asioissa niin ringissä toimivien jäsenten, kyläläisten kuin viranomaistenkin välillä. Naapuriavun lisäksi rinki voi miettiä laajemminkin kylän turvallisuuteen liittyviä asioita ja tehdä näin myös ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä yhteisen turvallisuuden hyväksi.

Milloin apua tarvitaan?

Naapuriapurinki tarjoaa kylässä asuvalle konkreettista arjen apua ja tukea silloin, kun ihmisen elämässä tapahtuu jokin yllättävä ja äkillinen haastava tilanne, minkä kuka tahansa kyläläinen voi joutua elämässään kohtaamaan ilman että on aikaa valmistautua. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. äkillinen sairastuminen, tapaturma tai läheisen kuolema. Naapuriapuringin apu voi olla hyvin konkreettista; tehdään ruokaa, kannetaan polttopuut tai autetaan lumitöissä. Myös kuuntelu ja läsnäolo voivat olla tarpeen, se että ihmistä ei jätetä yksin.

Haluatko tietää lisää naapuriavusta?

Pyydä kyläasiamies kertomaan naapuriapuringin toiminnasta esimerkiksi kyläyhdistyksen tai kunnan kylien kokoukseen. Jäsky osallistuu Suomen Kylätoiminta ry:n hankkeeseen, joka on saanut rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä.

Naapuriapurinki - opas kyläauttajille

Lataa opas tästä, pdf >>>

Valtakunnalliset hankesivut, materiaalia >>>
Hanke Pohjois-Savon kylät ry:n sivuilla >>>
Hanke Lappilaiset kylät ry:n sivuilla >>>
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa >>>

Uutislinkkejä

Savon sanomat 18.11.2012: Jäskyn seminaari >>>


Tietoja hankkeesta

Suomen Kylätoiminta ry:n hallinnoima ’Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä’ –hanke rakentaa arjen turvaa ja hyvinvointia kylille ja kylätoimijoille. Hankkeessa rakennetaan naapuriapurinkejä, jotka miettivät miten kylävaste ja henkinen apu voivat olla ihmisten, niin asukkaiden kuin viranomaistenkin tukena. Etelä-Savo on mukana yhtenä neljästä maakunnasta, joissa käytännön toimenpiteitä toteutetaan.

Hanke on saanut Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen ajalle 1.3.2012 – 28.2.2013. Naapuriapuhanketta toteutetaan ensisijaisesti Etelä-Savon lisäksi Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Kaikkia alueita yhdistää harvaan asutun maaseudun huolet ja haasteet. Projektipäällikkönä toimii viitasaarelainen Sirpa Pekkarinen ja alueellisesta toteutuksesta vastaavat kyläasiamiehet.

Arjen turvallisuus, omaehtoisuus ja omatoimisuus tuodaan osaksi tavallista kylätoimintaa ja kyläsuunnitelmia. Kylien turvallisuussuunnittelussa huomioidaan niin laite- kuin osaamisresurssit, sekä opetellaan samaan hiileen puhaltamista. Kylä, joka omassa toiminnassaan on pysähtynyt ajattelemaan ja ennakoimaan häiriötilanteita, on yhteisönä vahvempi tosi paikan tullen.

Mikä on naapuriapurinki?

Naapuriapurinki on maallikkoapua, apua lähimmäiseltä toiselle. Se on vertaistukea. Se on myös yhteisten intressien tunnistamista arjen turvallisuuden maksimoimiseksi.

Jäsky kyläasiamies
Tuula Eloranta
kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle