kylä

Järvi-Suomen kylät ry – Etelä-Savo

Mikä?

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi!

Kyläkouluseminaari 2011, Kangasniemi
- Kyläkoulut kukoistamaan!

Kangasniemellä pidettiin 15.1.2011 kyläkouluseminaari. Mukaan saatiin asiantuntijoita ja osallistujia läheltä ja kaukaa. Kuulimme ja pohdimme yhdessä ilmiötä nimeltä kyläkoulu. Se on parhaimmillaan kylän, kunnan ja koko Suomen voimavara ja vetovoimatekijä.

Viime vuosina se on valitettavasti haluttu eri puolilla Suomea nähdä vain kunnan menoeränä. Tuhansia kyläkouluja on lakkautettu hätiköidysti "säästösyistä" välittämättä lakkautusten maaseutua tuhoavasta vaikutuksesta. Tahti on kiihtynyt entisestään valtion lopetettua vuonna 2006. Kuntatalouden pelastajaksi koululakkautuksista ei ole meillä eikä muualla. Se on jo todistettu. Tuhansien kyläkoulujen lakkautusten aikana perusopetuksen kulut ovat vain jatkaneet kasvuaan. Iloksemme saimme kuulla Itä-Suomen aluehallintoviraston sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtolalta, että pienkoululisän palauttamista on jo esitetty Itä-Suomen aluehallintoviraston toimesta.

Pienuuden suuruus - myytti vai totuus?

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että kyläkoulu on erinomainen kasvu- ja oppimisympäristö. Se tukee lapsen yksilöllistä ja sosiaalista kehitystä sekä terveen itsetunnon ja identiteetin muodostumista. Pieni koulu, mikä on avoin ja yhdistää ihmisiä ja eri sukupolvia, voi olla iso koulu.

Koululakkautukset lisäävät osaltaan kustannuksia lasten- ja nuorten terveydenhuollossa. Oman koulun ja kasvuympäristön muuttuminen on lapsen elämässä iso asia. Psyykkisesti vahva, hyvän tukiverkon omaava lapsi selviytyy. Miten käy vähäosaisemman lapsen? Lapsuudessa ja nuoruudessa kehityssuunnan muuttuminen epäsosiaaliseen suuntaan maksaa tulevaisuudessa todella paljon.

Jokainen maaseudun rakennemuutoksen myötä hiipuva kyläkoulu on jo aikaa sitten sammunut. - Nyt tuhotaan lyhytnäköisesti elävää maaseutua. Ei voi olla kuntien eikä Suomen edunmukaista hävittää kaunis maaseutumme ja elämä kehäkolmosen ulkopuolelta. Muutama tulevaisuuteen satsaava lapsiystävällinen kunta on jo hävittämisen sijaan alkanut kehittää kyläkoulujaan. Suuressa osassa maata kyläkoulujen ajojahti yhä jatkuu. Nyt on viimeinen hetki pelastaa Suomen kyläkoulut. Niitä on jäljellä enää muutama sata.

Kiitämme onnistuneesta seminaarista esiintyjiä ja osallistujia. Haastamme kaikki elinvoimaisen maaseudun ja kyläkoulujen puolustajat allekirjoittamaan opetusministeriölle toimitettavan adressin pienkoululisän palauttamiseksi. Valtiontaloudelle pienkoululisän merkitys on olematon - maaseudulle se on vahva signaali välittämisestä.

Kyläkoulujen puolesta

Hehkuva Hokka -hanke

Hokan seudun kyläyhdistys

Hokan koulu

Adressiyhteystiedot:
www.adressit.com/pienkoululisa_takaisin >>>

Kyläkoulupäivän ohjelma >>>

Takaisin Jäskyn kotisivulle >>>

Jäsky kyläasiamies
Tuula Eloranta
kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle