kylä

Järvi-Suomen kylät ry – Etelä-Savo

Mikä?

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi!

Mitä Jäsky on?

Järvi-Suomen kylät ry eli Jäsky on Etelä-Savon kylätoimintayhdistys. Toimimme maaseudun asukkaiden edunvalvojana ja alueen kylätoimikuntien ja kyläyhdistysten yhteistyöelimenä. Järvi-Suomen kylät on Suomen kylätoiminta ry:n jäsen.

Etelä-Savon maakuntalintu Kuhankeittäjä

Järvi-Suomen kylät ry toimii Etelä-Savon maakunnan alueella. Jäskyn edeltäjä Mikkelin läänin kyläasian neuvottelukunta (Milka) perustettiin Pieksämäen maalaiskunnassa 28.3.1992. Yhteistyötä kylätoimintapäivien muodossa oli ollut jo kolmena vuonna ennen tätä.

Milkaan valittiin yksi jäsen jokaisesta läänin 26 maaseutukunnasta. Yhdistys toimi rekisteröimättömänä vuoteen 1997 asti, jolloin sille laadittiin uudet säännöt ja se rekisteröitiin nimellä Järvi-Suomen kylät ry.

Toiminnan ehkä tärkein muoto on ollut alussa vuosittain ja nyttemmin joka toinen vuosi järjestettävät kylätoimintapäivät. Myös vuoden kylän valinnassa on aina ollut suuren urheilujuhlan tuntua.

Yhteistyö on vuosien varrella johtanut myös moniin hankkeisiin eri rahoittajien avustuksella. Itse muistan lääninhallituksen rahoittaman Toimivat kylät -hankkeen vuosina 1993-96 jossa mm. oma kotikyläni oli mukana. Tarkoituksena oli edistää palvelu- ja hoivatyön yrittäjyyttä, käytännössä saatiin rahaa monenlaiseen koulutukseen ja kylätoimintaan ilman suurempaa ennakkosuunnittelua tai nykyistä byrokratiaa.

Ajoittain Jäskyllä on erilaisilla hankerahoituksilla ollut varaa palkata sihteeri ja yhdessä vaiheessa jopa kyläaktivaattori, mutta suurin osa työstä on tehty talkoilla. Välillä katastrofin partaalla keikkunutta taloutta on saatu paikattua mm. joulukorttien myynnillä. Kortin aihe on ollut joku alueemme kirkko. Joulukortin lisäksi suurempia tuloeriä ovat olleet jäsenmaksut, kuntien kannatusmaksut, muut toimintatuotot ja yritysten tuki. Osuuskauppa Suur-Savon kanssa on tehty mm. postitusyhteistyötä. Viime vuosina yritykset ovat vähentäneet tukeaan ja joulukorttien tuotto on myös laskenut.

Jäskyn hallituksen kuuluu 9 varsinaista ja 8 varajäsentä. Hallituksessa on kyläyhdistysten ja toimintaryhmien aktiiveja, parin kunnan maaseutuasiamiehet ja maaseutukeskuksen edustaja, joka toimi sihteerinä useamman vuoden.

Jäskyn vahvuudet ovat perustason järjestötoiminta ja tiedotus. Jäsenmäärä on kasvussa (vuoden 2012 lopussa 235 jäsentä). Jäskyllä on tällä hetkellä vain yksi osapäiväinen työntekijä, kyläasiamies. Tavoitteena on kokopäiväinen kyläasiamies ja muutaman vuoden kuluessa kaksi kyläasiamiestä.

Jäskyn puheenjohtajat: Pentti Ekman 1992, Lauri Hämäläinen 1993, Jorma Tikka 1994 - 95, Esko Ropponen 1996 - 2002, Ritva Partanen 2003 - 2005, Matti Falck 2006 - 2007, Ilkka Sutinen 2008 - .

Sihteerit: Riitta Savikurki 1992 - 96, Riitta-Leena Jantunen 1997 - 2002, Henrik Hausen 2003 -2013 ja Tuula Eloranta 2014-.

Maakunnallisiin kylätoimintapäiviin on viime vuosina osallistunut yli 100 henkilöä. Jäskyllä on edustus mm. Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen neuvottelukunnassa. Kyläohjelman ja kylätaloushankkeen avulla on jo elvytetty yhteistyötä Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, alueen kuntien, maakuntaliiton, ympäristökeskuksen ja työvoimaviranomaisten kanssa. Myös alueen kolmen toimintaryhmän (Veej´jakaja, Rajupusu ja Piällysmies) yhteistyötä on edistetty.

Onko se kannattanut?

Tietenkin yksittäiset hankkeet voivat tuntua mitättömiltä ja niitä on helppo vähätellä: eihän niistä mitään jää.. Kuitenkin sanoisin, että ne kylät jotka ovat mukana hanketoiminnassa ja Jäskyn kautta yhteistyössä muiden kylien kanssa ovat usein myös menestyviä. Ja kun olen ollut mukana mm. maallemuuttotyöpajassa Helsingissä olen huomannut että mahdollisten maallemuuttajien suurimpia huolenaiheita on kylien henkinen ilmapiiri. Kyräilläänkö naapureita, otetaanko vastaan erilaisia asukkaita? Aktiivinen ja tiedottava kylä on todennäköisesti myös avoin ja suvaitseva ilmapiiriltään.

Henrik Hausen

Jäsky kyläasiamies
Tuula Eloranta
kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle