kylä

Järvi-Suomen kylät ry – Etelä-Savo

Mikä?

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi!

Rantasalmen Tuusmäen kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma pdf-tiedostona >>>

Tuusmäen kyläsuunnitelma julkistettiin keskiviikkona 11.9.2013 Tuusmäen koululla järjestetyssä tilaisuudessa. Paikalla tilaisuudessa oli Tuusmäen kyläyhdistyksen ja koulun, kylän muiden yhdistysten, Rajupusu Leaderin, Jäskyn, naapurikylien ja Rantasalmen kunnan edustajia.

Kyläyhdistyksen sihteeri Leena Suhonen kertoi, että idea kyläsuunnitelman laatimiseksi syntyi Voimistuvat kylät -tapahtumassa Kuus-Hukkalassa keväällä 2012. Kylässä on meneillään myös seurantalon perusteellinen remontoiminen, mutta päätettiin hakea tukea Rajupusu Leaderin koordinaatiohankkeesta myös tälle hankkeelle.

Suunnitelma sisältää kartoitukset kylän historiasta, alueesta, maisemista, asukkaista, palveluista ja elinkeinoista. Kokouksissa ja kyläkyselyssä selvitettiin kylän vahvuuksia ja uhkia sekä yhteisiä tavoitteita. Tällainen keskustelu on vaikea siirtää paperille, mutta se on tärkeä aika ajoin käydä, jotta kylän toimintaan saadaan yhteinen sävel ja pitkäjännitteinen linja.

Tuusmäen koulun oppilaat osallistuivat kyläsuunnitelman tekoon kirjoituksilla ja maalauksilla otsikolla ”Kotikyläni”. Kuvat ovat jo olleet esillä koulussa ja niitä on runsaasti myös kyläsuunnitelmassa.

Kotikyläni, Aada Soininen

Julkistamistilaisuudessa oli mukana kylän ja kunnan sekä koulun, naapurikylien, Järvi-Suomen kylät ry:n ja Rajupusu Leaderin edustajia. Edessä oikealla Rantasalmen kehittämispäällikkö Johanna Vartiainen, joka kiinnitti huomoita lasten piirrosten valoisiin ja värikkäisiin näkemyksiin kylästään. Kunta on taas pienen paussin jälkeen kutsunut kyliä kokoon säännöllisiin palavereihin ja tätä toimintaa tullaan nyt jatkamaan. Vartiainen kiitti myös Tuusmäen aktiivisuutta hakea rahoitusta projekteihinsa eri suunnilta ja kertoi, että Tuusmäen kylänäytelmä kuuluu kesänsä kohokohtiin.

Kokouksissa ideoidut hankkeet testattiin kyläkyselyssä. Kyläkysely lähetettiin toukokuussa kaikille kylän asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Kyläsuunnitelma kiteytyy 12 hankkeeseen, joita on tarkoitus lähivuosina edistää. Lisäksi tuli esille monia tärkeitä tavoitteita toiminnalle, esimerkiksi että kyläyhdistykseen toivotaan mukaan uusia aktiiveja. Kyläkyselyssä päällimmäiseksi asiaksi nousi koulun tulevaisuus mutta myös tieolosuhteet, maisemien säilyminen avoimina, työpaikat ja harrastusmahdollisuudet ovat kyläläisille tärkeitä.

Kyläsuunnitelman keskiaukeamalla on Riitta Heiskasen piirtämä kartta, johon on merkitty kaikki kylän yritykset ja paikat – yhteensä 60 kohdetta! Kaikkiaan on tarkoitus, että kylän asukkailla, vapaa-ajan asukkailla ja muilla on hyvä kuva kylästä ja siitä missä juuri nyt mennään. Näin kylään on helpompi muuttaa ja asukkaiden on helpompi lähteä mukaan toimimaan kylän hyväksi.
Isompi kartta >>>
Kartan kohteet luettelona, pdf-tiedosto >>>

Kyläsuunnitelman laatimiseen on saatu Rajupusu Leaderin myöntämää avustusta ja suunnitelman tilaaja on Tuusmäen kyläyhdistys ry.

Rajupusu Leaderin koordinaatiohankkeiden vetäjä Kalevi Welling kertoi, että koordinaatiohankkeet ensin rahoittivat käytännön investointeja kylätaloihin ja muualle kyliin mutta nyt ohjelmassa on myös tällaisia tulevaisuuteen katsovia hankkeita.

Myös kunta ja koulu ovat osallistuneet suunnitteluun. Työn kirjurina ja ohjaajana on toiminut kyläasiamies Henrik Hausen.

Kaija Pulkkinen korosti tien merkitystä kylälle ja kehotti yrittäjiä ja yhdistyksiä tiiviiseen yhteistyöhön. Kaija Pulkkisen akvarelleja oli kesällä esillä Tuusmäen seurantalolla ja niistä on kuva myös kyläsuunnitelmassa.

Naapurikylän Osikonmäen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sakari Brusila pitää kyläsuunnitelmaa tärkeänä työkaluna kylän kehittämiselle ja kannattaa kylien välistä yhteistyötä.

Kyläsuunnitelma pdf-tiedostona >>>

Takaisin Jäskyn etusivulle >>>

Jäsky kyläasiamies
Tuula Eloranta
kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle