kylä

Järvi-Suomen kylät ry – Etelä-Savo

Mikä?

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi!

Ajankohtaista

Tehdään yhdessä vuodesta 2014 Etelä-Savon kylien vuosi!

Liity Jäskyn jäseneksi! >>>

Uusia jäseniä Jäskyn hallitukseen kokeneiden konkareiden rinnalle

Järvi-Suomen kylät ry linjasi ensi vuoden toimintaa ja valitsi hallitukseensa uusia jäseniä kokeneiden konkareiden rinnalle lauantaina 14.12.2013 Juvalla pidetyssä syyskokouksessaan. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa ensi vuonna nykyinen puheenjohtaja Ilkka Sutinen Pieksämäeltä. Hallituksen erovuoroiset jäsenet juvalainen Eila Puhakainen, kangasniemeläinen Pentti Nieminen, heinäveteläinen Veikko Simelius ja rantasalmelainen Leena Suhonen valittiin jatkamaan vuosiksi 2014 - 2015. Varajäseniksi valittiin edelleen Jukka Paatero Ristiinasta ja Anne Vänttinen Joroisista sekä uusina Inna Kopoteva Mikkelistä ja Tuomas Laitinen Kangasniemeltä.

Hallitukseen nousi vuodeksi 2014 Heikki Häkkinen Pieksämäeltä. Ensi vuoden ajan hallituksessa jatkavat myös Mikko Karinen Savonlinnasta varajäsenenään Viljo Hokkanen Kangasniemeltä, Jouko Mälkiä Enonkoskelta varajäsenenään Esko Makkonen Savonrannalta, Mervi Kukkonen Juvalta varajäsenenään Kari Mielonen Kerimäeltä ja Häkkisen varajäsenenä Leo Sistonen Sulkavalta. Maakunnallisen edustavuuden lisäämiseksi myös varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin.

Jäskyn toiminta jatkuu ensi vuonna pitkälti samoilla linjoilla kuin perinteisesti on hyväksi havaittu. Jäsky jatkaa vahvasti eteläsavolaisen maaseudun ja kylien edunvalvojana sekä alueen kyläyhdistysten ja -toimikuntien yhteistyöelimenä. Kuitenkin toiminnassa keskitytään erityisesti kylien elämään ja tulevaisuuteen vaikuttaviin ajankohtaisiin haasteisiin.
23.12.2013

Kyläasiamiehet vaihtaneet viestikapulaa

Järvi-Suomen kylien pitkäaikainen kyläasiamies Henrik Hausen on siirtynyt marraskuun alussa uusiin tehtäviin ja muuttanut perheineen Varsinais-Suomeen. Järvi-Suomen kylät ry kiittää Henkkaa pitkästä ja ansiokkaasta työstä eteläsavolaisten kylien kanssa ja hyväksi sekä toivottaa menestystä Salon kylien parissa.

Järvi-Suomen kylien uudeksi, osa-aikaiseksi kyläasiamieheksi on valittu kauppatieteiden maisteri, metsätalousinsinööri (AMK) Tuula Eloranta Pieksämäeltä. Hän on aloittanut kyläasiamiehen tehtäviin perehtymisen sekä siirtymävaiheeseen ja vuodenvaihteeseen ajoittuvien hallinto- ja taloustöiden teon. Kylien palvelu ja yhteistyö eri tahojen kanssa maakunnassa alkaa taas tammikuun puolen välin jälkeen. Uudelle kyläasiamiehelle voi lähettää jo viestiä sähköpostitse osoitteeseen kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com. Puhelinnumero ilmoitetaan myöhemmin.
23.12.2013

Lasten maaseutuparlamentti – ilmoittautukaa mukaan!

Nyt halutaan kuunnella lapsia ja nuoria maaseudulla! Kuuleminen halutaan viedä lähelle lasten ja nuorten arkea ja samalla tarjota mielekäs tapa tutustua maaseudun monipuolisiin mahdollisuuksiin. Lasten maaseutuparlamentti järjestetään syksyllä 2014. Jäskyn lisäksi mukana on muun muassa Ely-keskus, Maaseutukuriiri, 4H, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTK.

Ensimmäiseen pilottiparlamenttiin valitaan mukaan 8-10 koulua ympäri maakuntaa. Kouluilla järjestetään teemapäiviä ja loppuhuipennuksena kootaan koulujen edustajia yhteiseen tapaamiseen jossakin Etelä-Savon maaseudulla. Nyt kylätkin voivat ilmoittautua mukaan ja näin tukea oman lähikoulun pääsemistä mukaan maaseutuparlamenttiin. Teemapäivät järjestetään kyläkohtaisesti, mutta työryhmä valmistelee kouluille sapluunan, jota sovelletaan eri puolille.

Kutsu kouluille lähtee tammikuussa 2014. Tapahtuma toteutetaan yhteistyöverkostona ilman erillistä rahoitusta joten rahallista korvausta osallistumisesta ei saa. Kiinnostuneet kylät, erityisesti ne, joilla on oma kyläkoulu, voivat alustavasti ilmoittautua Tuulalle sähköpostitse.
21.12.2013, päivitetty 23.12.

Landepaku lähtee taas kesäkierrokselle kylille ja maaseudun kesätapahtumiin

Maaseutuverkostoyksikön viesti ei ole ilmeisesti tavoittanut kaikkia eteläsavolaisia kyliämme. Vielä ehtii mukaan, mutta ILMOITTAUTUA PITÄÄ KIIRUUSTI, viimeistään vuodenvaihteeseen mennessä tämän linkin kautta: Ilmoittautuminen >>> .

Järjestäjät aloittavat reittisuunnittelun heti vuoden vaihteen jälkeen. Mukaan pääsevät logistisesti hyvin reittien varrelle sijoittuvat kohteet ja tapahtumat. Landepakuun, joka ensi kesänä on oikeammin myymäläauto, otetaan mukaan myös pilaantumattomia maaseututuotteita, joten eteläsavolaiset tuottajat ja maaseutuyrittäjät voivat tiedustella asiaa Maaseutuverkostoyksiköstä esimerkiksi vastaamalla oheiseen Landepaku-kyselyyn.

Landepaku-kiertueen järjestää maa-ja metsätalousministeriön Maaseutuverkostoyksikkö, joka viestittää: "Landepaku bongattiin viimeksi kesällä 2012 pitkin kesäisiä maanteitä ja kiertue toi niin paljon iloa maaseudun kesätapahtumiin, että se toteutetaan uudelleen kesällä 2014. Landepaku on hauskannäköinen ja sen yhteyteen toteutetaan mahdollisesti pienimuotoinen kauppa-auto. Pakun sisälle ja ympärille on helppo järjestää omaa ohjelmaa ja kilpailuja. Landepakun kalenteri varmasti täyttyy nopeasti, vaikka se kiertäneekin 4 kk ympäri maaseutua, alustavat pyynnöt kannattaa esittää jo tässä vaiheessa".

Viime kiertueesta kerrottua: "Landepaku starttaa mittavan kesäkiertueensa Suomeen. Maaseudun nuorten aikuisten asialla liikkuva maaseutuilmiö suuntaa nokkansa paikallistoimijoiden kesätapahtumiin eri puolelle maamme niemiä ja notkelmia. Paikalliskehittäjät täyttivät Landepakun varauskalenterin kesätapahtumillaan viimeistä ajopäivää myöten.-- Landepakuun on lastattu runsaasti tietoa ja tarinoita elämästä nykyajan maaseudulla. --- Landepakussa pääsee tutustumaan maaseudun monipuuolisiin kehittämis- ja yritysmahdollisuuksiin aina Pellosta Helsinkiin asti. Pakun kuljettajina ovat maaseudun kehittämisen asiantuntijat paikallisista Leader-toimintaryhmistä ja ELY-keskuksista".
23.12.2013

Suomalaiset kannattavat maaseutua!

Valtaosa suomalaisista katsoo, että koko maa hyötyy, jos Suomen maaseutu voi hyvin. Maaseutu halutaan säilyttää elinvoimaisena ja elinkelpoisena ja maisemat pitää hoidettuina. Kotimaista ruokaa halutaan syödä myös jatkossa, erityisesti lähi- ja luomuruokaa. Yhteisenä huolenaiheena ovat vesistöt ja erityisesti Itämeri. Selvä enemmistö katsoo, että ”Koko Suomi hyötyy, jos maaseutu on elinvoimainen”. Koko väestöstä tällä kannalla on 85 %. Noin puolet (52 %) kansalaisista katsoo, että ”Maaseudulla on ratkaisuja ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin”. 71 % kansalaisista tietää, että Leader-tunnus on EU:n tunnus paikalliselle kehittämiselle, ja suurin osa niistä, jotka tuntevat tunnuksen, kannattaa väittämää ”Leader on olemassa ihmisten kokoisille ideoille”.

Tämä selviää maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallupilla teettämästä laajasta tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi lähes 3 000 suomalaista. Tällaiset tulokset antavat hyvää pohjaa maaseudun kehittämiselle – meillä on laaja tuki myös kaupungeissa!

Tutkimuksesta maaseutu.fi -sivulla >>>
Liiteri uutiskirje maaseutuohjelmista ja tästä tutkimuksesta >>>
HH 21.12.2013

Helsinkiin paikallinen kehittämispolku

Leader-tyyppinen paikallinen kehittäminen otetaan käyttöön myös kaupungeissa. Helsingissä avattiin 12.12. paikallinen kehittämispolku. Mukana seremoniassa oli satakunta kaupunkiaktiivia, paikallisten yhdistyksien edustajia, yrittäjiä, Helsingin kaupungin virka- ja luottamushenkilöitä, ministeriöiden ja muiden julkisten organisaatioiden avainhenkilöitä, alan tutkijoita ja asiantuntijoita. Maaseudun kehittämisen kannalta tällainen suuntaus on hyvä asia, saamme yhteistyökumppaneita kaupungeista ja ymmärrystä omaehtoiselle paikalliselle kehittämiselle, joka on maaseudulla ollut arkipäivää jo pitkään. Maaseuturahoja ei käytetä kaupunkien paikalliseen kehittämiseen, vaan siihen käytetään muita rahastoja.
www.stadinkehittamispolku.blogspot.fi >>>
HH 21.12.2013

Suomen kylätoiminta ry:n valmistelema paikallisen kehittämisen ohjelma on valmistumassa

Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014–2020 on nyt kasassa. Se lähetettiin SYTYn syyskokouksen jälkeen 5.12.2013 lausuntokierrokselle maakuntiin ja jäsenjärjestöille. Valmisteluryhmä valmisteli normaalikommentoinnin varmistamiseksi täydentäviä kysymyksiä ja lausunnot on pyydetty toimittamaan ryhmälle 21.1.2014. Syyskokous valitsi selvällä enemmistöllä Eero Uusitalon jatkamaan puheenjohtajana.
Ohjelmaluonnos >>>
Sytyn uutiskirje >>>
HH 21.12.2013

Yhteistyöhön perustuva hyvinvointimalli palkittiin Euroopan parhaana

Lapissa kehitetyssä toimintamallissa osoitetaan, miten julkisen sektorin, järjestöjen ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä on mahdollista löytää kuntiin merkittävästi lisää resursseja ja varmistaa kuntalaisille tärkeät palvelut ilman lisärahoitusta. Malli palkittiin Euroopan julkishallinnon instituutin EIPAn suuressa hankekilpailussa. Kilpailussa haettiin luovia ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin taltuttamiseksi.

Myös Etelä-Savossa kehitetään palveluja paikallisella yhteistyöllä, muun muassa Pieksämäelle on perustettu uusi palveluosuuskunta Jeesi ja Jäskykin osallistuu Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa -hankkeeseen.
Ylen uutinen >>>
Lähipalveluosuuskunta Jeesi, Pieksämäki >>>
Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa >>>
HH 21.12.2013

Rantasalmella uhataan taas kyläkouluja

Rantasalmen kolmea kyläkoulua uhkaa taas sulkeminen. Osikonmäen, Parkunmäen ja Tuusmäen koulujen oppilasmäärät eivät ole laskussa. Oppilaita kouluissa on nyt 46, 35 ja 24. Kuten muissakin Etelä-Savon kunnissa, talousvaikeudet eivät johdu kyläkouluista ja muista peruspalveluista vaan muun muassa väestökadosta. Lakkauttamalla kouluja ja ajamalla alas muita palveluja huono kierre vain voimistuu.
Kolmella koululla sulku-uhka. Itäsavo 15.11.2013 >>>
Tuusmäen kyläsuunnitelma >>>
Kyläkoulut teemasivu >>>
HH 16.11.2013

Kestävä maatalous esillä

Valtakunnalliset Luomupäivät järjestetään tänä vuonna Mikkelissä 12.-13.11.2013 Mikkelin ammattikorkeakoulun tiloissa. Ohjelmassa on luentoja, työpajoja, iltaohjelmaa Saimaan Luomu ry:n 30-vuotisjuhlan merkeissä sekä käytännön toimintaan tutustuttavia retkiä.
Luomupäivät >>>
Toimintakalenterissa lisää tilaisuuksia >>>

Vaihtoehto-Nobel myönnetään tänä vuonna muun muassa kestävän maatalouden kehittäjälle. Sveitsiläinen Hans Herren on yksi johtavia ekologisen kasvinsuojelun ja kestävän maatalouden asiantuntijoita maailmassa. Palkinto myönnettiin hänelle hänen pyrkimyksistään lopettaa aliravitsemus ja köyhyys maailmasta. Hän on toiminut pitkään sveitsiläisen kehityssäätiö Biovisionin puheenjohtajana.
Juttu luomu.fi -sivuilla >>>
HH 29.10.2013

Uusi ehdotus langattomasta laajakaistasta

Alueelliset tietoliikenneyhtiöt ehdottavat, että uusia radiotaajuuksia pitäisi ottaa käyttöön valokuituverkkojen jatkeeksi alueilla, joilla kuituyhteyksien rakentaminen on liian kallista tai hidasta. Viimeinen kilometri kodin ja kuituverkon välillä hoidettaisiin 700 megahertsin taajuudella. Järjestelmää on testattu Lapualla ja siitä voisi olla apua nopean laajakaistan rakentamisessa.

Idea on kiinnostava. Tosin aiemmissa kiinteissä langattomissa yhteyksissä on ollut omat ongelmansa eikä Wimax tai @450-verkko ole yleistynyt. Lisäksi langaton yhteys kuluttaa aina energiaa ja vaatii ylläpitoa joten säästö voi pidemmällä aikavälillä jäädä pieneksi.
Yle 15.10.2013 >>>
Lisää uutisia laajakaistan teemasivulla >>>

Kyläkauppoja kehitetään

Etelä-Savossa on edelleen 30-40 kyläkauppaa laskentaperusteista riippuen. Kyläkauppojen toimintaa kehitetään valtakunnallisella hankkeella. Apteekkien lääkekaapit, asiamiespostit ja Veikkauksen palveluja on jo monessa kyläkaupassa. Nyt mietitään myös uusia ratkaisuja kotihoidon ja kyläkaupan ostospalvelujen kuljetusten yhdistämisellä sekä sähköisillä palveluilla.
Hanke Päivittäistavarakauppa ry:n sivuilla >>>
HH 24.10.2013, päivitetty 7.11.

Pönttö ei putsaa jätevesiä

Hajajätevesiasetuksen mukaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset 15.3.2016 mennessä. Omavesi-hanke (2012-2013) järjestää jätevesi-illat Enonkoskella 29.10., Rantasalmella 14.11., Savonlinnassa 12.11 ja Sulkavalla 31.10.
Aikataulu ja alustava ohjelma >>>
Omavesihanke >>>
HH 16.10.2013

Kouluverkkoselvitysten perusteella tehdyt päätökset lainvastaisia

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Kari Lehtola kritisoi voimakkaasti nykyisten kouluverkkoselvitysten lähtökohtia. Niiden perusteella ei voi tehdä päätöksiä koulujen lakkauttamisista. Lehtola pitää valmistelua hallintolain ja lastensuojelulain vastaisina.
Savon sanomat 11.10.2013 >>>
Lehtolan kirjoitus Länsi-Savossa 12.10.2013 >>>
Lisää koulu-uutisia >>>

Onko valokuidulle kysyntää?

Padasjokelaisessa valokuituhankkeen blogissa oiotaan vääriä uskomuksia valokuidusta. Kansainvälinen katsaus osoittaa, että valokuitu on erittäin haluttu teknologia - mobiiliteknologiat täydentävät mutta eivät korvaa valokuitua!
Viisi väärää uskomusta valokuidusta osa 1/5. Kuitua, kuitua -blogi >>>
Lisää laajakaistauutisia >>>
11.10.2013

Hiirolan koulu ja kylä elää!

Mikkelin Hiirolassa keskustellaan koulun ja kylän tulevaisuudesta 3.10. klo 19. Muissakin Mikkelin kylissä ollaan tyrmistyneitä kouluverkkotyöryhmän esityksistä. Harjumaalla korostetaan, että Mikkeli on maaseutukaupunki ja Ihastjärven koulun entinen opettaja Jaana Strandman haastaa päättäjiä miettimään, kuinka moni olisi valmis itse istumaan taksissa tai bussissa 2,5 tuntia päivässä. Mikkelin valtuusto päättää näillä näkymin marraskuussa ensi vuonna suljetuksi esitettyjen koulujen kohtalosta. Sitä ennen näillä kouluilla on myös kaupungin järjestettyjä keskustelutilaisuuksia.

Kaikissa kunnissa ei suljeta kyläkouluja. Lokaalitapahtuman kyläretkellä tutustuttiin Forssan Koijärven kylään, johon on päätetty rakentaa uusi koulu (kunnanjohtajan vastustuksesta huolimatta). Satakunnan Nakkilassa kahden kyläkoulun lakkauttaminen poistettiin kunnan säästöohjelmasta valtuuston selvällä enemmistöllä.
Mikkelissä seitsemän koulua lakkautuslistalla >>>
Hiirolan kylätoimikunnan keskustelumuistio >>>
Ylen juttu Hiirolasta >>>
Harjumaalaiset haluavat pitää koulunsa >>>
Jaana Strandman haastaa keskusteluun koulupalveluista >>>
Kyläkoulut poistettiin Nakkilan säästölistalta >>>
29.9.2013, päivitetty 2.10.

Kaksi kyläkauppaa lopettaa, haikeutta ilmassa

Knaappilan kauppa Mäntyharjun Toivolassa ja Tarmo Kauppatupa Joroisten Maavedellä lopettavat toimintansa. Molemmissa kaupoissa kauppias on eläkeiässä ja jatkajaa ei ole löytynyt. Etelä-Savon kyläkauppojen määrä on 30-40 sen mukaan, mitkä kaupat lasketaan kyläkaupoiksi.
Haikeutta ilmassa, kun Knaappilan kyläkauppa lopetti >>>
Viimeiset kahvit Maaveden kyläkaupan Riitalta >>>
29.9.2013

Pentti Nieminen Kylätoiminnan tiennäyttäjä, Leppävirran Soinilansalmi Vuoden kylä

Yksi Suomen kylätoiminta ry:n Lokaalijuhlassa 15.9. palkituista kolmesta Kylätoiminnan tiennäyttäjistä on Pentti Nieminen Kangasniemen Suurolasta. Nieminen on toiminut aktiivisesti niin Kangasniemen kylätoiminnan kuin koko maakunnan eteen Järvi-Suomen kylät ry:n hallituksessa. Jo vuonna 1995 hän oli mukana järjestämässä kyläpäivät Kangasniemelle ja hänen ansiostaan Jäskyllä on runsaasti jäseniä Kangasniemellä.

Etelä-Savo oli taas yksi parhaiten edustetuista maakunnista Lokaalissa, mukana 19 kylätoimijaa Jäskystä ja Leader-ryhmistä. Yhteisretken aikana keskusteltiin Jäskyn tulevista muutoksista (kohta haetaan Etelä-Savoon uutta kyläasiamiestä), Suomen kylätoiminta ry:n tulevaisuudesta (saamme lisätukea kun kaupunginosat yhä enemmän otetaan mukaan toimintaan ja puheenjohtajaehdokkaiden kesken järjestetään syksyllä paneelikeskusteluja) ja kyläsuunnittelusta (retkeläiset saivat Tuusmäen uuden kyläsuunnitelman ja se sai hyvän vastaanoton).

Lokaalitapahtuman majoitus oli Mustialan perinteikkään maatalousopiston tiloissa ja juhlassa saimme nähdä aivan uskomattoman herkkää kansantanssia. Kuvassa Pentti Nieminen ja toinen palkittu, Leena Virri-Hanhijärvi, Sastamala, Pirkanmaa.
Kuvia ja juttua Lokaalista Forssasta ja Tammelasta >>>
Juttu, Länsi-Savo 1.10. >>>
Lisätietoja Pentti Niemisestä, Maaseutukuriiri >>>
Soinilansalmen kotisivut >>>
Lisätietoja Soinilansalmesta ja kaikki palkitut, Suomen kylätoiminta ry >>>
17.9.2013

Eteläsavolaiset nuoret kävivät Liettuan maaseudulla

Lue lisää Nourten kylä -blogista:
Retki liettualaisen maaseudun sydämeen >>>
17.9.2013, päivitetty 1.10.

Saimaannorpan kanta kasvussa

Saimaannorpan kanta on "hienoisessa kasvussa". Norppia on tällä hetkellä yli 300 yksilöä. Alimillaan kanta oli 1980-luvun alussa noin 120 yksilöä. Muistan kun jo silloin näin julisteita, joissa vedottiin kalastajiin verkkokalastuksen vaihtoehtojen puolesta. 1980-luvulla 70-80 % kuuteista kuoli verkkoihin. Vielä 1900-luvun alussa norppia oli yli tuhat. Suojelun välitavoitteena on yli 400 norppaa vuonna 2025.
Yle 13.9.2013 >>>
17.9.2013

Viimeinen lähtijä sammuttaa valon?

Pieksämäen tekninen lautakunta suunnittelee säästöbudjettia, joka sammuttaisi katuvalot kokonaan ainakin Montolassa ja Haapakoskella. Osassa taajamia joka kolmas valo jätettäisiin sytyttämättä. Kuntien heikko talous johtuu muun muassa väestökadosta - onko nyt vaarana, että viimeisten palvelujen vieminen kylistä näivettää ne edelleen? Toisissa eteläsavolaisissa kylissä, kuten Osikonmäellä ja Kutemajärvellä on viime vuosina pidetty suuria juhlia, kun on saatu uusia katuvaloja...
Länsi-Savon uutinen >>>
17.9.2013

Avolouhos keskelle valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua kylämaisemaa?

Rantasalmen Osikonmäen maaperässä on muun muassa kultaa ja kanadalainen yhtiö on tehnyt 600 hehtaarin valtauksen alueelle. Jo koeporaukset ovat herättäneet vastarintaa.
Itä-Savo: Valtaus saa vastineensa >>>
Etelä-Savon arvokkaiden maisemien päivitysinventointi >>>
17.9.2013

Tuusmäelle uusi kyläsuunnitelma

Tuusmäen kyläsuunnitelma julkistettiin keskiviikkona 11.9.2013 Tuusmäen koululla järjestetyssä tilaisuudessa. Paikalla tilaisuudessa oli Tuusmäen kyläyhdistyksen ja koulun, kylän muiden yhdistysten, Rajupusu Leaderin, Jäskyn, naapurikylien ja Rantasalmen kunnan edustajia.

Kyläsuunnitelman keskiaukeamalla on Riitta Heiskasen piirtämä kartta, johon on merkitty kaikki kylän yritykset ja paikat – yhteensä 60 kohdetta! Kaikkiaan on tarkoitus, että kylän asukkailla, vapaa-ajan asukkailla ja muilla on hyvä kuva kylästä ja siitä missä juuri nyt mennään. Näin kylään on helpompi muuttaa ja asukkaiden on helpompi lähteä mukaan toimimaan kylän hyväksi.

Julkistamistilaisuuden tunnelmia ja kyläsuunnitelma pdf-tiedostona >>>
12.9.2013

Tammela vuoden kylämyönteisin kunta

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry palkitsivat Tammelan vuoden 2013 kylämyönteisimpänä kuntana. Tammelan kylien ja kunnan yhteistyö pohjautuu yhteiseen kyläohjelmaan ja kunnassa on maaseutuasiamies. Kunta varaa budjetissaan vuosittain kylärahaa pienhankkeisiin. Myös kylät ovat järjestäytyneet Tammelan kylät ry:ksi vuodesta 2008 lähtien. Parhaillaan laaditaan kyläkaavoja yhteistyössä asukkaiden kanssa ja tontteja markkinoidaan yhteisesti tonttipörssin kautta.
Lue lisää Suomen kylätoiminta ry:n sivuilla >>>
13.9.2013

Uutisviesti 26.8.2013 >>> Lokaali, kyläkoulut, urheiluohjaajakoulutus, asukkaita, Tuu.Oo.Tee, kyläravintola, taideleiri, kylätalot, vaikuttaminen, kuntakeskukset, muutoksia, maallemuutto: talo tarjolla.

Esimerkki koulun ja kylän monipuolisesta yhteistyöstä.

Mikkelin Hiirola on yksi niistä kyläkouluista, joissa koulun ja kylän yhteistyö on laajaa - täällä voi todellakin sanoa, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Kylän yhteisöllisyys hyötyy koulusta, ilman koulua ja kokoontumistilaa kylän luonne muuttuisi kovasti.

Vaikuttava luettelo on laadittu kyläyhdistyksen ja koulun yhteistyönä päättäjille tiedoksi.
Kylän ja koulun yhteistyö >>>
26.8.2013

Pelkkä edustuksellinen demokratia vai osallistuminen?

Kansalaisfoorumin pääsihteeri Aaro Harju kiteyttää Helsingin sanomien mielipidekirjoituksessa vaatimuksia lähidemokratiasta:

Kuntalakiin "...tu­lee kir­ja­ta sel­lai­set vai­kut­ta­mi­sen ta­vat, et­tä kan­sa­lai­set pää­se­vät to­del­li­ses­ti an­ta­maan pa­nok­sen­sa pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen. Jos näin ei ta­pah­du, kan­sa­lai­set tur­hau­tu­vat lo­pul­li­ses­ti lei­kit­tä­mi­seen. Suo­ma­lai­nen de­mo­kra­tia va­joaa en­tis­tä sy­vem­pään us­kot­ta­vuusk­rii­siin..."
Helsingin sanomat 19.8.2013 >>>
Lähidemokratia teemasivu >>>
19.8.2013

Uutisviesti 16.8.2013 >>> Kutsu Lokaalin retkelle ja hanketreffeille, Vuoden kylä, kyläkoulut, liikunta, atk-koulutusta, kulttuuria, laajakaistaa, osuustoimintaa, yrityspörssi, maallemuutto, kylätalo, kesäteatteria, kolumni, alueluokitus.

Etelä-Savon liikunta etsii pilottikyliä

Etelä-Savon liikunta ry:n Villages on Move -hankkeelle (VOM) myönnettiin jatkoaikaa 31.3.2014 asti. Hanke jatkaa toimintoja Etelä-Savossa ja yhteydenpitoa Viron yhteistyötahoihin.

VOM:n edistää eteläsavolaista Kyläsportti -toimintaa ja kehittää sitä kansainväliseen suuntaan. Järjestetään liikunnallisia opintomatkoja, nuorten ryhmävaihtoja sekä paikallisia liikuntatapahtumia. Kesäkuussa 30 henkilöä Virosta ja Suomesta kokoontui liikunnalliseen nuorisovaihtoon Partaharjun Opistolle Pieksämäelle.

Syksyllä aikana hanke järjestää liikunnallisia teemapäiviä kylille, eri-ikäiset kyläläiset huomioiden. "Pilottikyläksi" voi hakea ilmoittautumalla projektipäällikölle.
Lisätietoja ja yhteystiedot hankkeen sivuilla >>>
16.8.2013

Suonteella kokoonnuttiin veneillä

Lauantaina 20.7.2013 tehtiin Suonteella veneilyhistoriaa, kun Suonteen ympäristön kyläjärjestöt yhdessä järjestivät lajissaan ensimmäisen Suonteen Regatan. Suonteen Regatta on sukua talvella hiihdettävälle Maljakivihiihdolle, jossa kylien lähtösatamista hiihdetään Kuusisaaren Maljakivien kautta Möykkysaaren laavulle tapamaan naapureita. Regattaan osallistui veneitä Hirvensalmen Ripatista ja Tuukkalasta, Pertunmaan Ruorasmäestä, kirkonkylästä ja Lihavanpäästä sekä Joutsan Uimaniemestä ja Marjotaipaleesta.
Kuvia ja juttua Ruorasmäen kotisivuilla >>>
Tanssilavateatteria Kangasniemellä >>>
15.8.2013

Ihastjärvi on Etelä-Savon Vuoden kylä 2013.
Onneksi olkoon!

Mikkelin Ihastjärvi valittiin Etelä-Savon Vuoden kyläksi. Valintapäätöksen teki maakuntahallitus 22.5. Palkitsemistilaisuus järjestettiin kylän uudessa koulussa. Kunniakirjalla muistettiin myös Mikkelin Harjumaa.

Ihast300.jpg

Kuvia ja juttua >>>
23.5.2013, päivitetty 15.8.

Osuustoimintaa

Kylien taloudellinen toiminta ja erityisesti osuustoiminta on edistynyt mukavasti Etelä-Savossa. Kangasniemen Hokkaan perustettiin oma päivähoito Pikkuväki ry vuonna 2010 ja myöhemmin muun muassa kyläosuuskunta. Kylä oli esillä TV- ja radiouutisissa 14.8.: Uutisvideo >>>. Päivähoito tukee omaa kyläkoulua ja houkuttelee lapsia myös kirkonkylästä.

Kyläosuuskuntia on perustettu myös Juvan Koikkalaan ja Pieksämäelle. Koikkalassa pyöritetään kyläkauppaa ja Pieksämäellä on tarkoitus tuottaa laajasti palveluja kyliin ja kaupunkiin. Myös Pertunmaalla ja Rantasalmella on suunnitteilla osuuskuntia. Koikkalan kyläosuuskunta >>>

Osuuskuntayrittäjyyttä tukevat neuvonnalla muun muassa Ruralia Mikkelissä ja Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hanke. Osuustoimintatietoutta on levitetty maakunnassa myös Jäskyn ja Suomen kylätoiminta ry:n useilla hankkeilla.

Pieksämäellä on tehty palvelukartoitus osuuskuntasuunnitelmien pohjaksi: Lähipalveluesite >>>
15.8.2013

Nuorten hankkeita

Etelä-Savossa on nyt meneillään useita nuorten hankkeita. Kahden hankkeen yhteisessä "Nuorten kylä" -blogissa voit seurata 4H-piirin Nuoret oman kylän kehittäjinä -hankkeen ja Rajupusu Leaderin Amazing Countryside -hankkeen etenemistä. Molemmissa hankkeissa on käytännönläheinen lähtökohta, kehitellään itse toimintaa omalle kylälle. Lisäksi ensin mainitussa tehdään nuorten suunnitelmia kylälle ja toinen toteutetaan yhteistyössä Liettualaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Etelä-Savon liikunnan Villages on Move -hankkeessa järjestetään tapahtuma heinäkuussa Savonlinnan Tanhuvaarassa. Siihen on ilmoittautuminen jo 10.5. mennessä.
Nuorten kylä blogi >>>
Villages on Move >>>
22.4.2013

Uusi Piällysmies

Piällysmies ry:n hallitus on valinnut yhdistykselle uuden toiminnanjohtajan. Teppo Leppänen aloittaa 1.6. nykyisen vt. toiminnanjohtajan Pekka Räinän seuraajana. Leppänen on kotoisin Joensuun Hammaslahdelta. Hakijoita oli kaikkiaan 13. Piällysmies ry on maaseudun paikallinen toimintaryhmä, joka toimii Enonkosken ja Heinäveden kuntien alueilla sekä Savonlinnan kaupungin maaseutualueilla. Leader-toiminnan päämääränä on maaseudun monialainen kehittäminen paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista lähtien.
21.4.2013

Maaseutukuriirin Podcasteja

Podcastit on äänitiedostoja ja Maaseutukuriiri on on Etelä-Savon ELY-keskuksen, Veej'jakaja ry:n, Piällysmies ry:n ja Rajupusu Leader ry:n yhteinen viestintähanke. Maaseutukuriirin kotisivulla voit kuunnella muun muassa kolmea Leader-toiminnanjohtajaa ja Saimi Hoyeria. Podcastingiin kuuluu myös mahdollisuus tilata uutistiedostoja.
Maaseutukuriiri.fi/podcastit >>>
21.4.2013

Uusi teemasivu: Maaseutuvaikutusten arviointi

MVA on kehitetty päätöksentekijöiden avuksi ulkomaisten Rural proofing -esimerkkien pohjalta. Sen kautta voidaan löytää mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja päätökselle. Maaseutuvaikutusten arvioinnilla pystytään edistämään maaseudun asukkaiden oikeudenmukaista kohtelua, alueellista tasa-arvoa ja maaseudun toimintaedellytysten säilymistä. Tutustu Jäskyn uuteen teemasivuun! Infoiltapäivä järjestetään Helsingissä 13.5.
Maaseutuvaikutusten arviointi >>>
4.4.2013

Savonlinnassa juhlittiin maakunnallisen kylätoiminnan 20 vuotta

Juhla järjestettiin lauantaina 2.2.2013. Juhlapuheen esitti Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö, tohtori Jorma Tiitinen ja tervehdyksensä toi myös Suomen kylätoiminta ry, Savonlinnan kaupunki ja muut yhteystyötahot. Juhlassa kuusi kyläaktiivia eri puolilta maakuntaa palkittiin ansiomerkillä.
Lue lisää >>>
Kuva-albumi juhlasta >>>
4.2.2013

Jätevesineuvontaa taas saatavilla! Myös kylien kokouksiin!

Omavesi-hanke tarjoaa puolueetonta ja ilmaista neuvontaa haja-asutusalueiden vesihuollosta. Kyläyhdistykset ja muut järjestöt voivat pyytää neuvojia kertomaan alueen vesi- ja jätevesihuollon järjestämisen vaihtoehdoista. Hanke tekee yhteistyötä Jäskyn kanssa. Lisätietoja >>>

Jätevesineuvojat:

Teemu Oittinen, p. 044 417 4688
teemu.oittinen@savonlinna.fi
(Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava)

Kaisa Helaakoski, p. 050 311 7135
kaisa.helaakoski@mikkeli.fi
(Hirvensalmi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina)

Hanne Turunen, p. 044 417 4689
tuula.pirttimaki@pieksamaki.fi
(Heinävesi, Joroinen, Juva, Kangasniemi ja Pieksämäki)

4.1.2012, päivitetty 16.10.2013

Lisää juttuja:

Uutisarkisto >>>

Haku Jäskyn sivuilta ( FreeFind):

Pertunmaan Lihavanpäässä järjestetyt perinteiset lammaskaalipidot vetivät tuvan täyteen. Kuvakertomus >>>

Teemasivut

Maallemuutto
Naapuriapu-hanke
Kyläkoulut
Laajakaista
Lähidemokratia
Maaseutuvaikutusten arviointi
Jätevesineuvonta
miamedia.jpg

Taustatietoja

Uusin uutisviesti
Uutisarkisto
Vuoden kylät
Vuosikertomus pdf
Toimintasuunnitelma
Toimintavinkkejä
Linkit

Kylien kotisivuja (Ohjeet kylille >>>)

Anttola, Savonlinna
Anttola.Mikkeli faceb.
Emola, Mikkeli
Enonvesi, Mäntyharju faceb.
Haapakoski, Pieksämäki faceb.
Halkokumpu, Pieksämäki
Halmeniemi, Mäntyharju
Hangastenmaa, Mikkeli
Harjumaa, Mikkeli faceb.
Harjunmaa, Kangasniemi
Heinälahti, Mikkeli faceb.
Heinäselkä, Pieksämäki
Hietakylä, Pieksämäki
Hiirola, Mikkeli faceb.
Himalanpohja, Mikkeli
Hiukkajoki, Savonlinna faceb.
Hokka, Kangasniemi faceb.
Hurissalo, Puumala
Hyötyy, Juva
Hällinmäki, Pieksämäki
Ihastjärvi, Mikkeli faceb.
Joutsjärvi-Ruorasmäki, Pertunmaa
Jäppilän kirkonkylä, Pieksämäki
Kaartilankoski, Sulkava
Kaihlamäki, Kangasniemi
Kaipola, Sulkava
Kalvitsa, Mikkeli
Kangasniemen eteläiset kylät
Karjalankylä-Pirttimäki, Pieksämäki
Karkaus-Sydänmaa, Mikkeli faceb.
Karvio, Heinävesi faceb.
Kauriansalmi, Mikkeli
Kerisalo, Joroinen
Kiesilä-Pajulahti-Kakkola, Mikkeli
Koikkala, Juva faceb.
Koirakivi, Mäntyharju/Pertunmaa faceb.
Koittila, Kangasniemi
Kolma, Joroinen
Korpijärvi, Mikkeli
Kotamäki, Pieksämäki , Kotamäki II
Kukkaromäki, Pieksämäki
Kulennoinen, Savonlinna faceb.
Kumpuranta-Rauvanniemi, Savonlinna faceb.
Kuomiokoski, Mikkeli
Kuonan kylät, Savonlinna
Kuortti, Pertunmaa faceb.
Kutemajärvi, Kangasniemi
Kylmämäki, Pieksämäki
Kylälahti, Mikkeli
Käpry, Pieksämäki
Lahnaniemi, Hirvensalmi
Laitiala-Istruala, Kangasniemi
Launiala, Mikkeli faceb.
Lehmuskylä, Mikkeli
Lepikkomäki, Heinävesi
Liimattala, Puumala
Lintusalo, Puumala
Lihavanpää, Pertunmaa
Liperomäki-Mataramäki, Pieksämäki
Lohilahti, Sulkava faceb.
Luukkola, Puumala
Luusniemi, Kangasniemi faceb.
Längelmäki, Pieksämäki
Länsi-Punkaharju, Punkaharju
Läsäkoski, Kangasniemi
Maavesi, Joroinen
Makkola, Kangasniemi

Moinsalmi, Savonlinna faceb.
Montola, Pieksämäki
Mynttilä, Mäntyharju
Nenonpelto, Pieksämäki
Niinisaari, Puumala
Niskamäki, Pieksämäki
Norola, Mikkeli
Näärinki, Juva
Ohensalo, Kangasniemi
Oravi, Savonlinna
Oriniemi, Savonranta
Orijärvi, Mikkeli faceb.
Osikonmäki, Rantasalmi
Otava, Mikkeli faceb.
Paltanen, Pieksämäki
Partaharju-Kontiomäki, Pieksämäki
Partalansaari, Sulkava
Peiposjärvi, Pieksämäki
Pellosniemi, Mikkeli
Pellossalo, Savonlinna
Pertunmaan kirkonkylä faceb.
Pieksämäen kylät
Pihlajalahti, Savonlinna
Pohjois-Heinäveden kylät faceb.
Pohjois-Juvan kyläyhdistys
Porsaskoski, Pieksämäki faceb.
Pyhitty-Lamminmäki, Pieksämäki
Punkaharju, Savonlinna
Rahula, Mikkeli
Raikuu-Pistala, Savonlinna
Ripatti, Hirvensalmi
Rummukka, Pieksämäki
Ruokomäki, Kangasniemi
Ruorasmäki, Pertunmaa
Ruuhilampi, Pieksämäki faceb.
Rönkönvaara-Lapinlahti, Savonranta
Savonlinnan kylät
Siekkilä, Mikkeli
Siikamäki-Peiposjärvi, Pieksämäki faceb.
Silvasti, Mikkeli
Simanala, Enonkoski
Suurola, Kangasniemi
Synsiö, Kangasniemi
Syvänsi, Pieksämäki
Särkilahti, Savonlinna
Telataipale, Sulkava
Tiemassaari, Rantasalmi faceb.
Tihusniemi, Pieksämäki
Toivola, Mäntyharju
Toroppala, Savonlinna
Tuohisaari, Savonlinna faceb.
Tuukkala, Hirvensalmi
Tuukkala, Mikkeli
Tuusmäki, Rantasalmi
Vaara, Savonlinna
Valkeamäki, Pieksämäki
Vanaja, Pieksämäki
Vanhamäki, Mikkeli
Varistaival, Heinävesi faceb.
Vehmaskylä, Mikkeli
Vehmaskylä, Pieksämäki
Venetmäki, Pieksämäki
Veskansan kylät, Puumala faceb.
Virtasalmi, Pieksämäki
Vitsiälä, Mikkeli
Vuojalahti, Kangasniemi
Vuorenmaa, Juva
Väisälänsaari, Hirvensalmi faceb.
Yläkuonan seutu, Savonlinna
Äkry, Kangasniemi

Alue, maaseudun kehittämisyhdistykset ja muut linkit

Etelä-Savossa on kolme seutukuntaa: Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunta. Maaseutuhankkeita rahoittaa Rajupusu Leader, Vej'jakaja ja Piällysmies. Lisäksi Pertunmaa kuuluu Päijänne-Leader -alueeseen.
Jäskyn logo
Suomen kylätoiminta ry
Etelä-Savon kunnat ja kylätoimikunnat
Maaseutukuriiri, Etelä-Savon maaseutuohjelmien tiedotushanke
Piällysmies ry kotisivut
Piällysmies, hankkeet
Rajupusu Leader kotisivut
Rajupusu Leader, hankkeet
Veej'jakaja kotisivut
Veej'jakaja, hankkeet
Päijänne-Leader
Päijänne-Leader hankerekisteri kehittämishankkeet 2007-
Päijänne-Leader hankerekisteri yrityshankkeet 2007-
Päijänne-Leader hankerekisteri 2000-2006
Maan kaikkien Leader-ryhmien yhteystiedot
Miämedia: kotisivut ja keskustelupalstat yhdistyksille
Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Ruralia-instituutti, kotisivut
Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaat
ProAgria Etelä-Savon maaseutukeskus
Mikkelin ammattikorkeakoulu MAMK
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR
Svensk byaservice - ruotsinkielinen uutisblogi. suomenkielinen Maaseutu.fi: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Maaseutuvirasto Mavi Helsingissä ja Seinäjoella
Rakennerahastot.fi: EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) infoa ja ohjeita
Maa- ja metsätalousministeriö, tiedotteet
Etelä-Savon avoimet työpaikat

Aktion Österbotten r.f.
Etelä-Karjalan Kylät ry
Eteläpohjalaiset Kylät ry
Hämeen Kylät ry
Itä-Uudenmaan Kylät
Järvi-Suomen Kylät ry
Kainuun Nuotta ry
Keskipohjalaiset Kylät ry
Keski-Suomen Kylät ry
Kymenlaakson Kylät ry

Lappilaiset Kylät ry
Länsi-Uudenmaan Kylät ry
Pirkan Kylät ry
Pohjois-Karjalan Kylät ry
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Päijät-Hämeen Kylät ry
SataKylät ry
Varsinais-Suomen Kylät ry

Hallitus

Jäskyn vuoden 2013 puheenjohtajana toimii Ilkka Sutinen Pieksämäeltä. Ilkka on myös Suomen kylätoiminta ry:n hallituksen jäsen ja on toiminut monta vuotta Veej'jakaja ryn hallituksessa. Varapuheenjohtajana toimii Mikko Karinen Savonlinnan Nojanmaasta.
Hallitus ja kyläasiamies, yhteystiedot >>>

Kylätoiminnan vinkkejä:

Kylän kotisivut Jäskyn kotisivuille?

Kylien kotisivuille on eri vaihtoehtoja:

Jäsky tarjoaa ilmaista kotisivutilaa kylien kotisivuille. Silloin sivujen teko tapahtuu niin, että valmiit sivut ja päivitykset lähetetään sähköpostilla kyläasiamiehelle, joka siirtää ne nettiin. Esimerkkejä tällaisista sivuista:
Länsi-Punkaharju >>>

Kyläasiamies voi myös tehdä yksinkertaiset sivut jos lähetätte tekstiä ja kuvia. Tämäkin palvelu on Jäskyn jäsenille ilmainen. Esimerkkejä tällaisista sivuista:
Lahnaniemi >>>
Lihavanpää >>>
Rönkönvaara >>>
Ruorasmäki >>>
Varistaival >>>

Jos haluatte itse tehdä ja päivittää sivuja, niin laittakaa osoite kyläasiamiehelle joka lisää kylänne Jäskyn kotisivujen linkkilistalle. Osoite kannattaa ilmoittaa myös kunnan kotisivujen ylläpitäjälle jolloin saatte näkyvyyttä sivuille. Oma palvelintila ei ole kallis, toimivan palvelun saa jo 20 eurolla vuodessa. .fi-päätteiset sivut ovat hieman kalliimpia. Tarvittaessa kyläasiamies neuvoo alkuun. Esimerkkejä tällaisista sivuista:
Anttola >>>
Siikamäki-Peiposjärvi >>>
Hurissalo >>>
Tuukkala >>>
Pihlajalahti >>>
Otava >>>
Harjumaa >>>
Ihastjärvi >>>
Vitsiälä >>>

Nettisivu.org tarjoaa ilmaista kotisivutilaa ja julkaisujärjestelmän käyttöön mutta siihen saattaa tulla häiritsevästi mainoksia. Myös joissakin kunnissa on omia julkaisujärjestelmiä. Blogipohjat (blogger, wordpress jne.) käyvät myös kotisivuiksi ja kotisivujen tueksi kannattaa olla esillä myös sosiaaliesssa mediassa. Esimerkkejä:
Kolma, nettisivu.org >>>
Hokka, Kangasniemen maaseutuseura >>>
Rahula, Blogger >>>
Koikkala, Blogger >>>
Halkokumpu, ilmainen Wordpress-osoite >>>
Koikkala, Facebook >>>

Yleisesti suositellaan, että sivuilla olisi hyväntuulisia kuvia, joissa on myös ihmisiä. Sitten aluksi vähän tekstiä: esittelyä kylästä, tärkeistä paikoista jne. Kyläyhdistyksen yhteystiedot hyvin esille ja vähän ajankohtaista: tulevia tapahtumia jne. Mielellään myös palveluhakemisto ja tonttipörssi.

Navigoinnin pitää olla helppoa ja sivujen mahdollisimman selkeitä. Mainosrahoitteisia sivuja kannattaa välttää. Alussa sivuilla on ehkä vähän mainoksia, mutta ajan mittaan niitä voi tulla lisää ja muutama kylä on jo turhautunut, kun oma sanoma jää välkkyvien mainoksien varjoon.

Muistakaa myös, että sivuja lukee mielellään mahdolliset muuttajat, kesäasukkaat ja kylän entiset asukkaat. Minkälaisen kuvan haluatte välittää kylästänne?

Hankkeet:

Etelä-Savon maallemuuttopalvelu

akka.jpgHankkeella luotiin maakuntaan tulomuuttopalvelu joka koostuu yhteyshenkilöstä, yhteistyöverkostosta ja kylien tonttipörsseistä. Hanke toteutettiin 01.09.2006 - 31.12.2007 mutta toiminta jatkuu edelleen. Etelä-Savon maallemuuttopalvelu on mukana myös valtakunnallisessa maallemuutto.info -portaalissa, jossa on tonttipörssit, maakunnan esittelyä ja suosittu markkinapaikka-keskustelupalsta. Maallemuuttoa edistettiin hankkeen aikana ja sen jälkeen useilla messuilla ja muissa tapahtumissa. Tiedotuksella ja eri tapahtumissa nostatettiin kylissä innostusta myydä kiinteistöjä ja hankkia uusia asukkaita.
Hankkeen loppuraportti >>>
Hankesuunnitelman yhteenveto >>>
Maallemuuttopalvelu Jäskyn kotisivulla >>>
www.maallemuutto.info >>>

Kyläverkkohanke

Hankkeen puitteissa järjestettiin vuosina 2005-2007 yhteistyö- ja kyläsuunnittelutapaamisia kunnissa ja ohjattiin kylä- ja hankesuunnittelua. Tavoitteena oli Etelä-Savon kylien ja maaseudun hanketoiminnan verkoston vahvistaminen.
Hankkeen loppuraportti >>>

Kylätaloushanke

Jäsky oli vuosina 2002-2005 mukana maanlaajuisessa kylätaloushankkeessa jonka avulla palkattiin puolipäiväinen kyläasiamies jokaiseen Manner-Suomen 19 maakuntaan. Tietoja hankkeesta ja monenlaisia kylätalousohjeita ja vinkkejä on osoitteessa http://www.maaseutuplus.fi/kylatalous
Jäskyn aluehankkeen väliraportteja:
Väliraportti 4/2004 >>>
Väliraportti 3/2004 >>> Väliraportti 2/2004 >>>
Väliraportti 1/2004 >>> Väliraportti 4/2003 >>>
Kylätaloushankkeen väliraportti 3/2003 >>>

Ohjelma

Jäskyn toiminnan tilanne ja tavoitteet kirjattiin vuonna 2002 kyläohjelmaan. Kyläsuunnittelua, tiedotusta ja koulutusta kylillä halutaan kehittää. Myös uusilla ratkaisuilla kuten monipalvelukeskuksilla ja laajakaistayhteyksillä halutaan kehittää maaseutua.
Etelä-Savon kyläohjelma 2002-2006 >>>
Muistio kyläohjelman toteutumisesta vuodelta 2008 >>>


Palaute sivuista, korjaukset, kommentit (jos haluat vastauksen, muista laittaa viestiin nimesi ja vastausosoite):Sivuston suunnittelu ja toteutus: Henrik Hausen

Jäsky kyläasiamies
Tuula Eloranta
kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle